Kök Hücre Biyolojisi ve Klinik Uygulamalar
2009
ISBN: 978-9944-252-29-4