Bilimsel Araştırma ve Politika İlişkisi
2005
ISBN: 975-8593-73-0