6.Versiyon: TÜBA COVID-19 Küresel Salgın Değerlendirme Raporu
4 Haziran 2020
ISBN: 978-605-2249-43-7

Yazılı ve görsel medyada bilgi kirliliğinin yoğun olduğu COVID-19 küresel salgın sürecinde kamuoyunu sağlıklı bilgiye ulaştırmak adına; aralarında TÜBA, Akademi’nin Kanser, Gıda ve Beslenme ile Sürdürülebilir Kalkınma, Finans ve Çevre Çalışma Grubu, TÜBA Genç Akademi ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin de bulunduğu uzman bilim insanlarının bir araya gelerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri değerlendiren açık kaynaklardan yararlanılarak hazırlanan, en başta tıp olmak üzere iktisattan ekonomiye pek çok alanda gerçekleştirilen çalışmaları ve alınan önlemlerle ilgili önemli ve açıklayıcı verileri içeren TÜBA COVID-19 Küresel Salgın Değerlendirme Raporu; 10 Mayıs 2020 tarihli Güncelleme 4.0 versiyonu ile Covid-19’un ülkemizdeki ve dünyadaki güncel seyrini ve etkilerini gösterir veriler ışığında daha teorik ve kapsamlı bir metodla yeniden ele alındı. 5.0 versiyonuyla; Serolojik Tanı-Seroprevalans: Bir Enfeksiyon Hastalığının Tanı Süreci, Dünya Sağlık Örgütü'nün Küresel Salgınlardaki Rolü ve Önemi başlıkları eklendi. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın sağlık donanım ve altyapı verileri güncellendi. Son olarak kitaplaştırılan 6.0 versiyonunda ise; ulusal ve uluslararası veriler, istatistikler güncellendi. Pandemi dönemindeki Türkiye’nin alternatif tedavi yöntemleri üzerinde duruldu. Ayrıca özellikle sağlık turizmi kapsamında; wellness, medikal turizm, termal turizm, engelli ve yaşlı bakım turizminin önemine değinildi. Diğer yandan henüz yeni hizmete sokulan hastanelerin ve şehir hastanelerinin nitelikli donanımı ve insan gücü ile Türkiye’nin hastane altyapısının ve sağlık hizmet sunumunun sağlık turizmine katkısı vurgulandı. Hastanelerin yatak ve hizmet kapasitelerine ait detaylı bilgiler aktarıldı.

Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Prof. Dr. Ali Özer, Prof. Dr. Zekeriya Tosun, Dr. Öğr. Üyesi Cem Korkut, Öğr. Gör. Mürsel Doğrul