3.Versiyon: TÜBA COVID-19 Küresel Salgın Değerlendirme Rapor
3 Mayıs 2020
ISBN: 978-605-2249-43-7

COVID-19 Pandemi sürecinde; ulusal ve uluslararası gelişmeleri değerlendiren açık kaynaklardan yararlanılarak, kamuoyunu sağlıklı bilgiye ulaştırmak adına hazırlanan, en başta tıp olmak üzere iktisattan ekonomiye pek çok alanda gerçekleştirilen çalışmalar, alınan önlemlerle ilgili önemli ve açıklayıcı veriler içeren TÜBA COVID-19 Küresel Salgın Değerlendirme Raporu; 3 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla Covid-19’un ülkemizdeki ve dünyadaki güncel seyrini gösterir verilere ek olarak; 3.0 ile Raporun Terminoloji, Tanımlar, Tarihçe ve Türkiye'de Mevcut Durum başlıklı birinci bölümü Salgın Terminolojisi ve Mikroorganizmalar odağında, daha teorik ve kapsamlı bir metodla yeniden ele alındı.

Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Prof. Dr. Ali Özer, Prof. Dr. Zekeriya Tosun, Dr. Öğr. Üyesi Cem Korkut, Öğr. Gör. Mürsel Doğrul