1. Versiyon: Covid-19 Pandemi Değerlendirme Raporu
17 Nisan 2020
ISBN: 978-605-2249-43-7

COVID-19 Pandemi sürecinde ulusal ve uluslararası gelişmeleri değerlendiren açık kaynaklardan yararlanılarak, kamuoyunu sağlıklı bilgiye ulaştırmak adına hazırlanan rapor; başta tıp olmak üzere iktisattan ekonomiye, turizme kadar pek çok alanda gerçekleştirilen çalışmalar, alınan önlemlerle ilgili önemli ve açıklayıcı veriler içeriyor.

Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Prof. Dr. Ali Özer, Prof. Dr. Zekeriya Tosun, Dr. Öğr. Üyesi Cem Korkut, Öğr. Gör. Mürsel Doğrul