Modern Heterosiklik Kimya
2023
ISBN: 978-625-8352-59-7
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-59-7

Heterosiklik kimya organik kimyanın bir altdalıdır. Heterosiklik bileşik, karbon atomlarının yanı sıra en az bir heteroatom içeren halkalı organik bileşiklerdir. En yaygın heteroatomlar; azot, oksijen ve kükürtür. Heterosiklik bileşikler doğada yaygın bir şekilde bulunur. DNA, RNA, klorofil, hemoglobin, vitaminler gibi önemli doğal bileşiklerin yapı taşlarını oluşturur.  Bunların yanı sıra heterosiklik bileşikler ilaçların çoğunda, birçok doğal ve sentetik boyar maddelerde, zirai ürünlerde, dezenfektanlarda, antioksidanlarda, korozyon önleyicilerinde, polimerlerde ve daha birçok farklı alanlarda karşımıza çıkar. Sistematik bir şekilde üçlü halkadan başlayarak yedili halkaya kadar bir, iki ve bazı durumlarda üç heteroatom içeren bileşiklerin sentezleri ve çeşitli reaksiyonları tartışılmaktadır. TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Metin Balcı'nın eseri olan Modern Heterosiklik Kimya'da; sentezlerde bileşiklerin oluşum mekanizmaları mümkün olduğu kadar okuyucunun anlayabileceği bir seviyede anlatıldı. 2023 yılına kadar yapılan çalışmalar, yine okuyucunun seviyesi dikkate alınarak kitap kapsamına alındı. Orijinal makalelere ulaşılabilmesi için ilgili bölümlerde ayrı ayrı olmak üzere toplam 1870 referansa yer verildi.

Prof. Dr. Metin Balcı