Kuantum Mekaniğine Giriş Fizik/Kimya
2010
ISBN: 978-9944-252-35-5

TÜBA Üyelerinin Telif ve Çeviri Eserlerinin Yayımlanması Programı kapsamında basılan kitap, MacGraw-Hill Book Company Inc. tarafından 1935 yılında basılan Introduction to Quantum Mechanics adlı kitabın birinci baskısının çevirisidir ve Linus Pauling'in oğlu Linus Pauling Jr.'dan alınan özel izinle yayına hazırlanmış, bilim insanlarına dağıtılmak üzere yayımlanmıştır.

Merhum Prof. Dr. Erdal İnönü ve TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Bahattin Baysal tarafından 1953-1955 yıllarında Türkçe'ye çevrilen kitabın orijinali yıllar boyunca fizikçilerin ve kimyacıların kuantum mekaniğini öğrenip uygulamaları için klasik bir ders kitabı olarak dünya üniversitelerinde kullanılmıştır.

Kitap; "Klasik Mekaniğin Bir Özeti", "Eski Kuantum Kuramı", "Schrödinger Dalga Denklemi ve Harmonik Osilatör", "Üç Boyutlu Uzayda Nokta Tanecikleri Sisteminin Dalga Denklemi", "Hidrojen Atomu", "Pertürbasyon Kuramı", "Varyasyon Yöntemi ve Öbür Yaklaşık Yöntemler", "Elektronun Spini, Pauli Prensibi, Helyum Atomunun İncelenmesi", "Çok Elektronlu Atomlar", "Moleküllerin Dönme ve Titreşimleri", "Zamana Bağlı Pertürbasyon Kuramı, Işınımın Yayınlanması ve Soğurulması, Rezonans Olayı", "Basit Moleküllerin Yapısı", "Kompleks Moleküllerin Yapısı", "Kuantum Mekaniğinin Başka Bazı Uygulamaları", "Kuantum Mekaniğinin Genel Teorisi" başlıklı bölümlerden ve eklerden oluşmaktadır.

Linus Pauling, E. Bright Wils
Bahattin Baysal, Erdal İnönü