Hücrenin Moleküler Biyolojisi
2008
ISBN: 978-9944-252-22-5

TÜBA tarafından 2008 yılında yayınlanan, Bruce Alberts ve arkadaşlarının Molecular Biology of The Cell adlı kitabının 4. baskısının tıpkı basım çevirisi olan Hücrenin Moleküler Biyolojisi, fen fakültelerinde (özellikle moleküler biyoloji ve genetik, biyoloji, aynı zamanda kimya ve fizik bölümleri), ayrıca tıp, eczacılık ve mühendislik fakültelerinde (özellikle ziraat, kimya ve bilgisayar mühendisliği bölümleri) okuyan lisans eğitimi öğrencileri için önemli bir bilgi ve başvuru kaynağıdır.

Moleküler biyolojideki sürekli yenilenen bilgileri en güncel hali ile ayrıntılı olarak betimleyen kitabın ayrıca yukarıda belirtilen fakülte ve bölümlerin lisansüstü eğitim öğrencileri ile moleküler biyoloji ile ilişkili diğer alanlarda eğitim ve araştırma yapanlar için de değerli bir başvuru kaynağıdır.

 

Dr. Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts ve Peter Walter