Dış Form Analizi
2008
ISBN: 978-9944-252-19-5

Akademi tarafından 2008 yılında basılan, TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Erdoğan S. Şuhubi'nin kitabı "Dış Cebir, Türetilebilir Katmanlar, Lie Grupları, Katmanlar Üzerine Tansör Alanları, Dış Diferansiyel Formlar, Homotopi Operatörü, Lineer Bağlantı, Dış Formların İntegrasyonu, Diferansiyel Denklemler, Varyasyonlar Hesabı ve Bazı Fiziksel Uygulamalar" olmak üzere 11 bölümden oluşmaktadır.

Erdoğan S. Şuhubi