Türkiye'de Üniversite Anlayışının Gelişimi (1861-1961)
2010
ISBN: 978-9944-252-07-2

18 Kasım 2006'da İstanbul'da Türkiye Bilimler Akademisi'nin evsahipliğinde "Türkiye'de Üniversite Anlayışının Gelişimi (1861-1961)" konulu bir toplantı düzenlenmiştir.

Toplantıda sunulan bildirilerde, ülkemizde bir üniversite kurma fikrinin doğuşundan başlanarak 1961 'e kadar olan dönemde üniversite yaşamının ve anlayışının gelişimi incelenmiş, 1933 Üniversite Reformu'nun üniversite yaşamımız üzerindeki etkileri ve yabancı bilim insanlarının ülkemiz bilim ve eğitimine katkıları ele alınmıştır.

Namık Kemal Aras, Emre Dölen, Osman Bahadır