Türkiye'de Bunalım ve Demokratik Çıkış Yolları
1998
ISBN: 9789758593064

TÜBA, Türkiye'nin içinde yaşadığı bunalımı, değerler kaybını ve yozlaşmayı gözönünde tutarak bilimsel bir araştırma yapılmasını ve sonuçların ilgililere ve kamuoyuna duyurulmasını kararlatırmıştır. Genellikle Sosyal Bilimler alanından seçkin bilim adamlarından oluşan bir komisyon ve onun belirlediği bir araştırmacılar grubu, bunalımın varlığını gösteren çok sayıda olgunun bulunduğunu saptamıştır. "Dünyanın yaşamakta olduğu hızlı gelişme ve değişme karşısında Türkiye'nin uyum yaparken karşılaştığı sorunları, yeterli bir toplumsal değişme perspektifine, sahip olmadığı için, doğru olarak algılayamayışı ve değerlendiremeyişi, dolayısıyla bu sorunları çözecek kapasiteler oluşturamaması ya da yanlış çözümleri uygulamaya çalışması" olarak ifade edilen bunalım durumu, araştırmanın ana varsayımını oluşturmuştur.