Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. Yılında Bilim II. Kitap II. Cilt
2001
ISBN: 975-939-840-0

TÜBA, Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. Yılını kutlama etkinlikleri kapsamında, Cumhuriyet döneminin bilim alanlarına ve ülkenin gelişmesine katkısının irdelenmesini ve değerlendirilmesini kapsayan ulusal ve bilimsel bir toplantı düzenledi. 8-9 Ekim 1999'da İstanbul'da yapılan toplantının bildirileri iki ayrı kitap ve ciltler halinde yayımlandı. Birinci kitabın birinci cildinde; Kemal Gürüz'ün "Türk Yüksek Öğretim Sistemi", Mithat İdemen ve Hülya Şenkon'un "Pür ve Uygulamalı Matematiğin Gelişimi", Bahattin Baysal'ın "Kimya Bilimi", Orhan N. Ulutin'in "Türk Hematoloji Bilançosu", Alaeddin Akçasu'nun "Farmakolojinin Gelişmesi", Altan Onat'ın "Kardiyovasküler Tıp", Olcay Neyzi'nin "Pediyatri", Ferruh Dinçer'in "Veteriner Hekimliğinin Bilimsel Bilançosu", Ergün Toğrol'un "İnşaat Mühendisliği", Ahmet Dervişoğlu'nun "Elektrik ve Elektronik Mühendisliğindeki Gelişmelerin Bilime ve Ülkenin Gelişimine Katkıları" ve Muharrem Timuçin'in "'Metalürji Mühendisliği" başlıkları yer alıyor.