Tıbbi Araştırmalarda İnsan Katılımcıları Korunması ve Etik İlkeler
2007
ISBN: 978-9944-252-12-6

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. İsmail H. Ulus tarafından hazırlanan kitapta, tıbbi araştırmalarda etik ilkelerin tarihsel süreçteki gelişimi, bu konuda özellikle Helsinki Bildirgesi başlığı altında toplanan uluslararası kurallar, ayrıca ulusal düzenlemeler hakkında bilgiler verilmekte, tıbbi araştırmaların farklı uygulamaları bu düzenlemelerdeki hükümler ve bilgilerin ışığında ayrıntılarıyla irdelenmektedir.

İsmail H. Ulus