Sosyal Bilimler Atıf Dizini'nde (SSCI) Türkiye
2001
ISBN: 975-859-302-1

Türkiye'de gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin kapsamlı kaynaklara değişik amaçlı değerlendirmelerin ve ileriye dönük planlamaların yapılmasında büyük gereksinim bulunuyor. Bu husus her alan için olduğu gibi ve özellikle bilimsel araştırmalar için de geçerlidir. Bu bağlamda, akademik yükseltmelerde, kurumların başarımlarının değerlendirilmesinde ve ülkemizde bilim alanındaki gelişmelerin izlenmesinde nesnel ölçütlerin ön plana çıktığı günümüzde uluslararası atıf dizinleri özel önem kazandı. TÜBA'nın bu konudaki eksikliği gidermek amacıyla başlattığı bir çalışma kapsamında toplum bilimlerinde 1970-1999 yılları arasında atıf dizinine (Social Science Citation Index - SSCI) girdi, Türkiye kaynaklı yayınlar derlendi. Derlemeye ayrıca yayınlara ilişkin olarak yapılan çözümleme sonuçları da eklendi. 

Ersin Yurtsever