Orman Yangınları Sebepleri, Etkileri, İzlenmesi, Alınması Gereken Önlemler ve Rehabilitasyon Faaliyetleri
Aralık 2021
ISBN: 978-605-2249-79-6
DOI: 10.53478/TUBA.2021.038

Ormanlar, doğal dengenin ve biyoçeşitliliğin korunması, ekosistem hizmetlerinin sürdürülebilirliği, su rejiminin düzenlenmesi ve besin döngüsü gibi katkılarıyla tüm canlılar için kritik öneme sahip. Kentleşme ve tarımsal alan açma faaliyetlerinden olumsuz yönde etkilenen ormanlar, son yıllarda ağırlıklı olarak iklim değişikliğinin bir sonucu olan orman yangınları tehdidiyle de karşı karşıya. Tüm dünyayı etkisi altına alan iklim değişikliği, Akdeniz iklim kuşağındaki ülkeler için orman yangınları başta olmak üzere birçok önemli çevresel probleme yol açıyor. Orman yangınları, ormanlık alanlardaki tahribatın yanında, insan hayatını tehlikeye atıyor, hava kirliliğine yol açıyor, turizmi olumsuz etkilemesinin yanı sıra kültürel mirasın yok olmasına da sebep oluyor.

15 farklı kurumdan alanlarında uzman 37 araştırmacı katkı sunduğu, toplam 17 bölümden oluşan eser, orman yangınlarının geniş bir yelpazede birçok farklı boyutuyla disiplinler arası bakış açısıyla ele alıyor. Son yıllarda sayıları gittikçe artan büyük orman yangınlarının sebepleri, organizasyonu ve idaresinin ele alındığı ilk bölümden itibaren iklim değişikliğinin etkileri, uzaktan algılama ve bilgi teknolojilerinin kullanımı, 2021 yılında meydana gelen yangınların mekânsal analizleri, İstanbul adaları için yangın risk haritaları, yangın sonrası orman toprağında meydana gelen değişimler ve ağaçlandırma çalışmaları, yangınların yaban hayatına etkileri, orman yangınlarının turizm üzerindeki etkileri ve hukuksal boyutları ele alıyor.

Prof. Dr. Taşkın Kavzaoğlu

Bölümler

Yazar: Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili, Prof. Dr. Ömer Küçük, Prof. Dr. Bülent Sağlam, Dr. Kadir Alperen Coşkuner
DOI: 10.53478/TUBA.2021.039
Yazar: Doç. Dr. İsmail Dabanlı
DOI: 10.53478/TUBA.2021.040
Yazar: Prof. Dr. Yusuf Serengil, Ufuk Özkan, Erda Çeler, İkram Çelik
DOI: 10.53478/TUBA.2021.041
Yazar: Prof. Dr. Mehmet Mısır, Prof. Dr. Nuray Mısır
DOI: 10.53478/TUBA.2021.042
Yazar: Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu, Doç. Dr. Mustafa Tüfekçioğlu
DOI: 10.53478/TUBA.2021.043
Yazar: Prof. Dr. Umut Güneş Sefercik, Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu
DOI: 10.53478/TUBA.2021.044
Yazar: Doç. Dr. Onur Şatır, Prof. Dr. Süha Berberoğlu
DOI: 10.53478/TUBA.2021.045
Yazar: Prof. Dr. Nebiye Musaoğlu, Prof. Dr. Mustafa Yanalak, Doç. Dr. Cumhur Güngöroğlu, Doç Dr. Orkan Özcan
DOI: 10.53478/TUBA.2021.046
Yazar: Doç. Dr. Mertol Ertuğrul, Prof. Dr. Latif Gürkan Kaya
DOI: 10.53478/TUBA.2021.047
Yazar: TÜBA Asosye Üyesi Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu, Doç. Dr. İsmail Çölkesen, Dr. Hasan Tonbul, Arş. Gör. Muhammed Yusuf Öztürk
DOI: 10.53478/TUBA.2021.048
Yazar: Dr. Öğr. Üyesi Muhittin İnan, İkram Çelik, Prof. Dr. Tolga Öztürk
DOI: 10.53478/TUBA.2021.049
Yazar: Prof. Dr. Halil Barış Özel, Prof. Dr. Ayhan Ateşoğlu, Prof. Dr. Erol Kırdar
DOI: 10.53478/TUBA.2021.050
Yazar: Prof. Dr. Ebubekir Gündoğdu, Dr. Öğr. Üyesi Alptuğ Sarı
DOI: 10.53478/TUBA.2021.051
Yazar: TÜBA Asosye Üyesi Prof. Dr. Halit Yanıkkaya , Arş. Gör. Emre Kaymak
DOI: 10.53478/TUBA.2021.052
Yazar: Prof. Dr. Mustafa Yanalak, Doç. Dr. Cumhur Güngöroğlu, Öğr. Gör. Mehmet İşiler
DOI: 10.53478/TUBA.2021.053
Yazar: Doç. Dr. Osman Devrim Elvan
DOI: 10.53478/TUBA.2021.054