National Technology Initiative: Social Reflections and Türkiye's Future
2022
ISBN: 978-625-8352-17-7
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-17-7

TÜBA tarafından Milli Teknoloji Hamlesi tematik odağında yürütülen bu çalışma, Türkiye’nin teknolojik atılımının her aşmasında yaşananları ve tecrübeleri bilimsel bir zeminde ve yöntemde literatüre kazandırmaktadır. Sağlıktan ulaşıma, savunmadan eğitime, sanayiden uzaya birçok alanda başlatılan yerli ve milli teknoloji ve yenilik girişimi çok boyutlu olarak bilim insanlarımızın yanında teknoloji yöneticileri ve karar alıcılar tarafından 37 bölümde kaleme alınmıştır. Teknoloji ve yeniliğin topyekün bir başarı örneği olma hedefiyle emin adımlarla yoluna devam eden Türkiye Milli Teknoloji Hamlesi’nin bilimsel ve beşeri haritası, gelecek dönem bilim, Ar-Ge ve yenilikçilik konusundaki benzer girişimlerine kaynak olma özelliği taşımaktadır. Uluslararası referans kaynak ve beşerî girdi niteliğindeki National Technology Initiative: Social Reflections and Türkiye's Future aynı zamanda Türkçe olarak da yayıma hazırlandı, eser dünya bilimsel literatüründe yerini aldı.

Mehmet Fatih Kacır, Muzaffer Şeker, Mürsel Doğrul