Macar Bilimler Akademisi Türkçe El Yazmaları
2007
ISBN: 978-9944-252-03-4

Macar Türkologların 19. yüzyılda, Osmanlı el yazmalarını sistemli olarak toplamaya ve incelemeye başladıkları bilinmektedir. Macar Bilimler Akademisi Kütüphanesindeki Türkçe El Yazmaları koleksiyonu, bu bilimsel çabaların doğal bir uzantısı olmuştur.

Söz konusu koleksiyona ilişkin katalog, Türk, Macar ve Alman bilim insanlarının karşılıklı çaba, işbirliği ve ekip çalışması sonucu ortaya çıkmıştır. Katalog aynı zamanda Macar Bilimler Akademisi ve TÜBA arasında kurulmuş işbirliğinin ilk somut ürünüdür.

İsmail Parlatır, György Hazai