İslam Düynösündö İlim Jana Tehnika / İslam'da Bilim ve Teknik (Kırgızca)
2023
ISBN: 978-625-8352-14-6
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-14-6

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin’in uzun yıllar süren çalışmaları sonucu hazırladığı “Wissenchaft und Technik im Islam” eseri TÜBA tarafından yapılan çevirisiyle “İslam Düynösündö İlim Jana Tehnika” adıyla ilk cildi Kırgızca yayımlandı.

İslâm bilginlerinin çalışmalarını ve bilim dünyasına katkılarını çeşitli örneklerle ‘İslam´da Bilim ve Teknik´e Giriş’, ‘Astronomi’, ‘Coğrafya, Denizcilik, Saatler, Geometri, Optik’, ‘Tıp, Kimya, Mineraller ve Fosil Oluşumlar’, ‘Fizik ve Teknik, Mimari, Savaş Tekniği, Antik Objeler, Orientleştirici Stilde Avrupa Camı ve Seramiği’ başlıkları altında beş ciltte toplayan eser, aynı zamanda da dünya bilimler tarihinde İslam biliminin oynadığı rolü inceliyor. Batı dünyasını merkeze alan bilim tarihine eleştirel bir çözümlemeyle yaklaşan Prof. Dr. Fuat Sezgin’in eseri, İslâm ve Orta Çağ bilim tarihine farklı bir bakış açısını yansıtıyor.

Prof. Dr. Fuat Sezgin
Abdiraşit Babatev, Taalaybek Abdiev, Mayramgül Dykanbay
Abdiraşit Babatev, Askatbek Mamadiev, Eşkenov Dülotbek, Ulan Alimov