1851’de padişah Abdülmecid’in fermanıyla kurulan ve İlk Türk Akademisi olarak kabul edilen Encümen’in kuruluşu ve yapısıyla ilgili mevcut birikimimize önemli katkı sağlayan kitap; Encümen’in üye sayısı, dahili ve harici üyelerin kimlikleri, American Oriental Society ve Washington’da faaliyet gösteren Smithsonian Enstitüsü ile Encümen arasındaki ilişkiler, Encümen’in üyeleri ve üyeliğe atanma tarihlerinin kaydedildiği “ruus” defterinin ilk defa ortaya çıkarılması gibi konulara yoğunlaşıyor.

Ali Akyıldız