Hekimlik ve Türkçe Tıp Terimler Çalıştayı
2004
ISBN: 975-859-366-8

TÜBA'nın Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Projesi kapsamında tıp terimleri sözlüğü hazırlanmasına yönelik etkinliklerden biri olan Türkçe Tıp Terimleri Çalıştayı, 26-27 Aralık 2003 tarihleri arasında, Bolu- Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde düzenlendi.

Kitap, tıp fakülteleri, uzmanlık dernekleri ve Türk Tabipler Birliği’nden toplam 80 uzmanın katıldığı toplantıda yapılan konuşmaları içermektedir. Kitapta ayrıca, 7 çalışma biriminde tartışılan Türk tıp dilinin sorunları, önerilen çözüm yolları ve sonuç bildirgesi de bulunmaktadır.