Geçmişten Geleceğe Türk Bilim ve Teknoloji Politikaları
2005
ISBN: 975-859-369-9

TÜBA’nın 29 Mart 2004’te İstanbul Ofisi’nde gerçekleştirdiği “Geçmişten Geleceğe Türk Bilim ve Teknoloji Politikaları” konulu toplantıda, geçmiş on yıllarda hazırlanmış raporlar “Türk Bilim Politikası: 1983-2003” ve “Türk Bilim ve Teknoloji Politikası: 1993-2003” ile sonrasında yer alan planlar, saptanmış önlemlerin gerçekleşme sürecinde ve öngörülen hedeflere ulaşmada karşılaşılan sorunlar değerlendirilmiştir.

Toplantıda, Prof. Dr. Engin Bermek, Prof. Dr. Gülsün Sağlamer ve 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in yaptıkları açılış konuşmalarından sonra Prof. Dr. Nimet Özdaş, Prof. Dr. Tosun Terzioğlu, Prof. Dr. Ahmet Tıktık, Prof. Dr. Nüket Yetiş, Prof. Dr. Ayhan Alkış, Halim Mete, Ömer Sabancı ve Prof. Dr. Engin Bermek birer konuşma yapmış, ardından Prof. Dr. Dinçer Ülkü, Prof. Dr. Tarık Çelik ve Aykut Göker görüş ve değerlendirmelerini bildirmişlerdir. Kitap, bu toplantıda yapılan konuşma, görüş ve değerlendirmeleri içermektedir.