Eğitim Üzerine Düşünmek
2010
ISBN: 975-859-346-3

Kitap, TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. İlhan Tekeli'nin ülkemizin eğitim sistemine ilişkin düşünce ve önerilerini içermektedir.

Kitabın ilk bölümünde bir ülkenin eğitim sisteminden gerçekleştirilmesi beklenenleri, Türkiye'de eğitim reformu önerilerinin oturtulabileceği referans çerçevelerini ve Türkiye'de eğitim reformunu gerçekleştirecek bir siyasi siyasi iradenin varlığını sorgulayan Prof. Tekeli, reformun topluma sunulması ve gerçekleştirilmesi için de stratejiler önermektedir.

Prof. Tekeli, kitabın ikinci bölümde dünyanın yaşamakta olduğu dönüşümün neden üniversiteyi değişmek zorunda bıraktığını anlatmakta, kurum olarak üniversitenin nitelikleri ve yaşadığı dönüşümleri aktarmakta, akademik yaşamdaki değişimleri sergilemekte, yaşanan dönüşümleri bilimsel üretim-güç ilişkileri açısından ele almaktadır.

İlhan Tekeli