Doğu Anadolu Fay Hattı Depremleri: Tespitler ve Öneriler
2023
ISBN: 978-625-8352-47-4
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-47-4

TÜBA tarafından düzenlenen “TÜBA Doğu Anadolu Fay Hattı Depremleri Değerlendirme Toplantısı” yaşanılan depremleri çok boyutlu ve multidisipliner bir bakış açısıyla ele aldı. “Türkiye’deki Geçmiş Depremlerin Analizi ve Mevcut Depremlerin Durum Tespiti”, “2023 Doğu Anadolu Fay Hattı Depremlerinin Oluşturduğu Sorunlar ve Etkileşimi” ile “Türkiye’yi Bekleyen Olası Depremler ve Farklı Bilim Disiplinlerinin Önerileri” başlıklarında 3 ana oturumdan oluşan değerlendirme toplantısında 23 üniversiteden ve 20’nin üzerinde farklı bilim disiplininden 50’ye yakın bilim insanı bir araya gelmiş ve görüşlerini paylaştı. Bu toplantıda yer bilimleri ve depremlere yönelik teknik analizler tartışıldığı gibi afet yönetimi, eğitim, ekoloji ve çevre, tarım ve hayvancılık, kriz yönetimi ve iletişim, şehir planlaması, psikoloji, hukuk, halk sağlığı konularında çok boyutlu olarak deprem öncesi ve sonrası başlıklarda sunumlar yapıldı.Bu rapor, toplantıda yapılan sunumlar kapsamında toplantı katılımcılarının katkılarıyla hazırlandı.

Muzaffer Şeker,Cem Korkut