Denemeler Eleştiriler
2004
ISBN: 978-9758-593-65-1

TÜBA, ülkemizde bilimsel etkinlikleri özendirmek, bilime üstün katkılarda bulunmuş insanları ödüllendirmek ve onurlandırmak üzere çeşitli burs, destek ve ödül programları yürütmektedir. Sosyal Bilimlerde Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri bu doğrultuda uygulamaya konmuş bir programdır. Akademi Konseyi, ülkemizin, bu program kapsamında bilim ya da hizmet ödülüyle onurlandırılan sosyal bilimcilerinin bazı örnek eserlerini yayınlama yoluyla kamuoyunun ilgisine sunma yönünde karar almıştır. 2003 yılı TÜBA Hizmet Ödülüne layık görülen Prof. Orhan Burian’ın “Denemeler, Eleştiriler”i bu düşünceyle yayına hazırlanmıştır. İlk baskıları Vedat Günyol tarafından hazırlanan “Denemeler, Eleştiriler”, Cumhuriyetimizin ilk onyıllarındaki düşünce akımlarına ışık tutmakta, bu akımların merkezî konumunda yer alan Orhan Burian’ın değişik konulara ilişkin görüşlerini ortaya koymaktadır .

Orhan Burian