Bor Madenlerinin Oluşum Ortamları, Türkiye'nin Potansiyeli ve Ekonomideki Yeri
2010
ISBN: 978-9944-252-41-6

Bor Madenlerinin Oluşum Ortamları, Türkiye`nin Potansiyeli ve Ekonomimizdeki Yeri kitabı, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cahit Helvacı`nın 22 Mart 2010`da, TÜBA İstanbul Ofisi`nde verdiği Akademi Konferansı metninin kendisi tarafından geliştirilerek hazırlanmıştır. Prof. Helvacı kitabında, Bor Yataklarının Çökelim ve Oluşum Koşulları, Türkiye`de Bor Yataklarının Dağılımı ve Jeolojik Konumu, Türkiye Bor Yataklarının Mineralojisi ve Borlar ile Birlikte Bulunan Diğer Mineraller, Bor Minerallerinin Ayrışmaları, Kullanım Alanları, Türkiye`nin Konumu, Bor Yataklarının İşletme ve Üretim Sorunları, Bor Cevheri ve Ürünlerinin Pazarlama Sorunları ile Jeolojik, Ekonomik ve Stratejik Sonuçlar üzerinde durmaktadır.

Cahit Helvacı