Son yıllarda bilim dünyasında etik dışı davranışlara ilişkin belirgin bir duyarlılık gelişmiş, bilim etiği üniversitenin ve diğer bilim kuruluşlarının öncelikli bir ilgi ve etkinlik alanı haline gelmiştir. Bu kuruluşlar genellikle normatif bir yaklaşım izleyerek araştırma ve yayın etiğine yönelik ilke ve kurallarını yayınlamaktadır. Bu konuda baştan beri öncül bir görev üstlenmiş olan bilim akademilerinin ise daha kapsamlı bir yaklaşımla bilim etiğini yukarıda açıklanan tüm yanlarıyla ele almaları uygun olacaktır. Türkiye Bilimler Akademisi Konseyi, 2006 yılında Bilim Etiği Komitesi'ni bu düşüncelerle yeniden yapılandırmış ve çalışma ilkelerini yeniden belirlemiştir. Komite belirlenen ilkeler doğrultusunda bilim etiğinin farklı yönleriyle irdelendiği bu Bilim Etiği Elkitabı'nı hazırlamıştır.

Ayşe Erzan, Gürol Irzık, Emin Kansu, Şevket Ruacan, Ali Tekcan, Aslı Tolun, Yücel Yılmaz