Bilgi Toplumuna Geçiş
2005
ISBN: 975-859-332-3

TÜBA'nın 25-26 Mart 2002'de, Ankara'da gerçekleştirdiği "Bilgi Toplumuna Geçiş" konulu toplantıda sunulan 15 bildiri ve 15 yorum, toplantıyı düzenleyen komite tarafından derlenerek kitap haline getirilmiştir.

Kitapta; Gencay Şaylan, Gürol Irzık, Hasan Ünal Nalbantoğlu, Ayşe Buğra, Eyüp Özveren, Fuat Keyman, Meltem Ahıska, Mesut Yeğen, Nükhet Sirman Eralp, Suavi Aydın, Murat Güvenç, Ayda Eraydın, Sami Gülgöz, A. Nuray Karancı, Ergun Türkcan, Cevdet Erdost, Erkan Tekman, Ziya Aktaş, Ayşe Erzan, Aydın Uğur, Bahattin Akşit, Ömer Saatçioğlu, Zehra Sayers, Mehmet Öztürk, Ahmet İnam ve Cengiz Güleç'in konuyla ilgili görüş ve yorumları yer almaktadır.

İlhan Tekleli, Süleyman Çetinözoğlu, Bahattin Akşit, Gürol Irzık, Ahmet İnam