21. Yüzyılda Sürdürülebilirliğe Geçiş
2002
ISBN: 975-859-303-X

Sürdürülebilir gelişme için bilim ve teknolojinin tüm insanlığın yararına sunulması gerekliliğinden yola çıkan dünya bilim akademileri, 15-19 Mayıs 2000 tarihleri arasında Tokyo'da "Yirmibirinci Yüzyılda Sürdürülebilirliğe Geçiş" başlığı altında uluslararası bir toplantı düzenlediler. TÜBA'nın da aralarında bulunduğu 63 ulusal bilim akademisinin temscilcileri burada; Nüfus ve Sağlık, Besin, Su Enerji, Tüketim, Bilgi ve Eğitim gibi ana temalarda günümüzde varolandurumu belirleme ve olumsuzlukların giderilmesi yönünde politikalar saptamaya çalıştılar. Bilim ve teknolojinin sürdürülebilir bir gelişme modelinin yaratılmasındaki vazgeçilmez rolü ve dünya bilim potansiyelinin temsilcileri olarak bilim akademilerinin sorumlulukların ve sorunların çözümüne yapabilecekleri katkılar ayrıntılı olarak tartışıldı. Bu kitapçık işte bu tarihi toplantı sonunda yayınlanan ortak bildirinin çevirisidir. Bu bildir aynı zamanda dünya bilim akademilerinin evrensel amaçlarla ortak atılımlara açılma kararlılığının bir belgesidir. 

İpek Ruacan, Şevket Ruacan