Türk Hukukunun AB Hukukuna ve Avrupa Konvansiyonuna Uyumu Sorunu
1. baskı 2003 - 2. baskı 2005
ISBN: 975-8593-45-5
Prof. Dr. Ünal Tekinalp