Osmanlı'dan Cumhuriyete Kültürümüzde Batı Etkileri
1. baskı 2002 - 2. baskı 2004
ISBN: 975-8593-28-5
Prof. Dr. Bozkurt Güvenç