Dünyada ve Türkiye'de İktisadi Büyüme (1820-2005)
2007
ISBN: 978-9944-252-08-9
Prof. Dr. Şevket Pamuk