Çağdaş Kentin Kültürü ve Somut Olmayan Kültürel Miras
2008
ISBN: 978-9944-252-20-1
Prof. Dr. M. Öcal Oğuz