Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığından Personel İlanı

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI’NDAN

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, ilgili, ilişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 580 nci maddesinin ikinci fıkrası ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 16 Mart 2022 tarihli ve 31780 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Bilimler Akademisi Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TÜBA’nın 4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 567 inci maddesinde yer alan görevlerin yerine getirilmesini sağlamak için personel alımı gerçekleştirilecektir.

TÜBA’nın merkezi Ankara ili olup İstanbul’da çalışma ofisleri bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda belirtilen şartları taşıyanlar ve TÜBA tarafından gerçekleştirilecek sınavda başarılı olanlar TÜBA Başkanlığı’nın uygun göreceği illerin birinde çalışmayı kabul edeceklerdir.

 

Başvuru ve Sözlü Sınav Tarihleri

Başvuru Tarihleri

15.07.2022 – 25.07.2022

Başvurular mesai saatleri içerisinde alınacaktır. Son başvuru tarihi olan 25.07.2022 tarihinde saat 17.30’dan sonra herhangi bir başvuru kabul edilmeyecektir.

Yazılı ve/veya Sözlü Sınava Katılacakların İlan Tarihi

28.07.2022

Yazılı ve/veya Sözlü Sınav Tarihleri

Daha sonra duyurulacaktır.

Sınav Başvuru Adresi

Adaylar ilan için TÜBA’ya şahsen başvuracaklardır.

Sınav ve Başvuru Yerleri

Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı

Bayraktar Mah. Vedat Dalokay Cad. No: 112 Çankaya – Ankara

Tel: (0 312) 442 29 03 (pbx) Faks: (0 312) 442 72 36

E-posta: tuba@tuba.gov.tr

veya

Türkiye Bilimler Akademisi Maçka Ofisi – İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)

Yabancı Diller Yüksekokulu 34367 Maçka – İstanbul

Tel: (0212) 219 16 60 Faks: (0212) 225 20 66

E-posta: tuba@tuba.gov.tr

İlan ve Sınav Sonuçlarının Duyurulacağı Adres

www.tuba.gov.tr

Sorularınız için

ik@tuba.gov.tr

Bu e-posta adresi haricinde herhangi bir kanaldan bilgi verilmeyecektir.

 

1. İşe Alınmada Aranan Genel Şartlar

Tüm pozisyonlar için başvuran tüm adayların öncellikle 16/03/2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bilimler Akademisi Personel Yönetmeliği’ne göre 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları sağlamaları gerekmektedir.

Ayrıca güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olması şartı aranır.

 

2. TÜBA Uzmanı Pozisyonu İçin Aranan Özel Şartlar

TÜBA Uzmanı pozisyonu için başvuran tüm adayların aşağıda belirtilen özel şartları sağlamaları gerekmektedir.

 

Başvuru Kodu

Unvan

Kadro Sayısı

Aranılan Nitelik

TU1A

TÜBA Uzmanı

1

Ankara’da istihdam edilmek üzere*;

a) TÜBA çalışma gruplarının tematik alanları ile ilgili disiplinlerden birinde (sosyal bilimler alanlarından birinde) doktora derecesine sahip olmak veya söz konusu disiplinlerde tezli yüksek lisans derecesine sahip olup alanında en az beş yıl tecrübe sahibi olmak.

b) Sınav son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den en az (C) seviyesinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak (YÖKDİL puanı kabul edilmeyecektir).

c) Kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış ve başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak. Kamu kesimi veya özel kesimde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olma şartı gerektiren konular şunlardır: (i) Akademik hizmetler, (ii) Uluslararası ilişkiler, (iii) Yayın hizmetleri, (iv) Planlama, programlama, (v) Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi, (vi) Strateji geliştirme, strateji yönetimi, (vii) İzleme ve değerlendirme, (viii) Tanıtım, danışmanlık, (ix) Şehircilik ve çevre, (x) Araştırma-geliştirme, (xi) Bilgi ve iletişim teknolojileri, (xii) Finansman, (xiii) İnsan kaynakları yönetimi.

TU2A

TÜBA Uzmanı

1

Ankara’da istihdam edilmek üzere*;

a) TÜBA çalışma gruplarının tematik alanları ile ilgili disiplinlerden birinde (sağlık ve yaşam bilimleri alanlarından birinde) doktora derecesine sahip olmak veya söz konusu disiplinlerde tezli yüksek lisans derecesine sahip olup alanında en az beş yıl tecrübe sahibi olmak.

b) Sınav son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den en az (C) seviyesinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak (YÖKDİL puanı kabul edilmeyecektir).

c) Kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış ve başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak. Kamu kesimi veya özel kesimde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olma şartı gerektiren konular şunlardır: (i) Akademik hizmetler, (ii) Uluslararası ilişkiler, (iii) Yayın hizmetleri, (iv) Planlama, programlama, (v) Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi, (vi) Strateji geliştirme, strateji yönetimi, (vii) İzleme ve değerlendirme, (viii) Tanıtım, danışmanlık, (ix) Şehircilik ve çevre, (x) Araştırma-geliştirme, (xi) Bilgi ve iletişim teknolojileri, (xii) Finansman, (xiii) İnsan kaynakları yönetimi.

TU3A

TÜBA Uzmanı

1

Ankara’da istihdam edilmek üzere*;

a) TÜBA çalışma gruplarının tematik alanları ile ilgili disiplinlerden birinde (fen ve mühendislik alanlarından birinde) doktora derecesine sahip olmak veya söz konusu disiplinlerde tezli yüksek lisans derecesine sahip olup alanında en az beş yıl tecrübe sahibi olmak.

b) Sınav son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den en az (C) seviyesinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak (YÖKDİL puanı kabul edilmeyecektir).

c) Kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış ve başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak. Kamu kesimi veya özel kesimde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olma şartı gerektiren konular şunlardır: (i) Akademik hizmetler, (ii) Uluslararası ilişkiler, (iii) Yayın hizmetleri, (iv) Planlama, programlama, (v) Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi, (vi) Strateji geliştirme, strateji yönetimi, (vii) İzleme ve değerlendirme, (viii) Tanıtım, danışmanlık, (ix) Şehircilik ve çevre, (x) Araştırma-geliştirme, (xi) Bilgi ve iletişim teknolojileri, (xii) Finansman, (xiii) İnsan kaynakları yönetimi.

TU1B

TÜBA Uzmanı

1

İstanbul’da istihdam edilmek üzere*;

a) TÜBA çalışma gruplarının tematik alanları ile ilgili disiplinlerden birinde (sosyal bilimler alanlarından birinde) doktora derecesine sahip olmak veya söz konusu disiplinlerde tezli yüksek lisans derecesine sahip olup alanında en az beş yıl tecrübe sahibi olmak.

b) Sınav son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den en az (C) seviyesinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak (YÖKDİL puanı kabul edilmeyecektir).

c) Kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış ve başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak. Kamu kesimi veya özel kesimde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olma şartı gerektiren konular şunlardır: (i) Akademik hizmetler, (ii) Uluslararası ilişkiler, (iii) Yayın hizmetleri, (iv) Planlama, programlama, (v) Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi, (vi) Strateji geliştirme, strateji yönetimi, (vii) İzleme ve değerlendirme, (viii) Tanıtım, danışmanlık, (ix) Şehircilik ve çevre, (x) Araştırma-geliştirme, (xi) Bilgi ve iletişim teknolojileri, (xii) Finansman, (xiii) İnsan kaynakları yönetimi.

 

3. Avukat İçin Aranan Özel Şartlar

Avukat olarak istihdam edileceklerde aşağıda belirtilen özel şartlar aranır:

 

Başvuru Kodu

Unvan

Kadro Sayısı

Aranılan Nitelik

AV1A

Avukat

1

Ankara’da istihdam edilmek üzere*;

a) Yükseköğretim kurumlarının hukuk fakültelerinden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve idari hukuk veya iş hukuku alanlarından birinde yüksek lisans yapmış olmak veya en az 3 yıl özel avukatlık veya kamu avukatlığı yapmış olmak

b) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2020 yıllında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P1, P2, P3 puan türünde en az 70 puan almış olmak.

 

4. İdari Personel İçin Aranan Özel Şartlar

İdari personel olarak istihdam edileceklerde aşağıda belirtilen özel şartlar aranır:

a) Her kadro için aşağıdaki tabloda belirtilen özel şartlara sahip olmak.

b) Bu madde kapsamında istihdam edileceklerin 2020 yıllında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında her pozisyon için aşağıdaki tabloda Başkanlıkça belirlenen puan türünden/türlerinden taban puanı almış olmaları gerekir.

 

Başvuru Kodu

Unvan

Kadro Sayısı

Aranılan Nitelik

İU1A

İdari Uzman

1

Ankara’da istihdam edilmek üzere*;

a) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren siyasal bilgiler (bilimler), iktisadi ve idarî bilimler, iktisat, işletme fakülteleri veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2020 yıllında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P1, P2, P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

c) Başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak,

ç) Sınav son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den en az (D) seviyesinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak (YÖKDİL puanı kabul edilmeyecektir).

İU2A

İdari Uzman

1

Ankara’da istihdam edilmek üzere*;

a) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans öğrenimi veren Endüstri Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2020 yıllında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P1, P2, P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

c) Başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak,

ç) Sınav son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den en az (D) seviyesinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak (YÖKDİL puanı kabul edilmeyecektir).

İU1B

İdari Uzman

1

İstanbul’da istihdam edilmek üzere*;

a) Üniversitelerin dört yıllık fakülte ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2020 yıllında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P1, P2, P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

c) Başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak,

ç) Sınav son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den en az (D) seviyesinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak (YÖKDİL puanı kabul edilmeyecektir).

VH1A

Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni

3

Ankara’da istihdam edilmek üzere*;

a) Üniversitelerin dört yıllık fakülte ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2020 yıllında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P1, P2, P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

c)  Başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

ME1A

Memur

2

Ankara’da istihdam edilmek üzere*;

a) Üniversitelerin dört yıllık fakülte ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2020 yıllında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P1, P2, P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

c)  Başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

ME1B

Memur

2

İstanbul’da istihdam edilmek üzere*;

a) Üniversitelerin dört yıllık fakülte ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2020 yıllında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P1, P2, P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

c)  Başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

AR1A

Arşiv memuru

1

Ankara’da istihdam edilmek üzere*;

a) Üniversitelerin dört yıllık fakülte ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P1, P2, P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

MÜ1A

Mütercim

1

Ankara’da istihdam edilmek üzere*;

a) Üniversitelerin dört yıllık fakülte ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından Mütercim-Tercümanlık veya Çeviribilim lisans programlarından mezun olmak,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P1, P2, P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

c) Sınav son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den en az A düzeyinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak (YÖKDİL puanı kabul edilmeyecektir).

SE1A

Sekreter

1

Ankara’da istihdam edilmek üzere*;

a) Yükseköğretim kurumlarının İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler veya İnsan Kaynakları Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak,

b) 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P1, P2, P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

c) Başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

SE1B

Sekreter

1

İstanbul’da istihdam edilmek üzere*;

a) Yükseköğretim kurumlarının İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler veya İnsan Kaynakları Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak,

b) 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P1, P2, P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

c) Başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

SO1A

Şoför

1

Ankara’da istihdam edilmek üzere*;

a) Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,

b) 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P94 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olmak,

c) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,

ç) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

d) Psikoteknik belgesine sahip olmak,

e) 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak çalışmasına engel durumu olmamak,

f) Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak.

GR1A

Grafiker

1

Ankara’da istihdam edilmek üzere*;

a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları KPSSP93 ve lise mezunları KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

b) Adobe CC programlarına hâkim olmak (özellikle Illustrator, Photoshop ve InDesign),

c) Basılı ve dijital medya için gerekli grafik ve görsel tasarım bilgilerine sahip olmak (tipografi, renk, sayfa düzeni, vs.)

GR1B

Grafiker

1

İstanbul’da istihdam edilmek üzere*;

a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları KPSSP93 ve lise mezunları KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

b) Adobe CC programlarına hâkim olmak (özellikle Illustrator, Photoshop ve InDesign),

c) Basılı ve dijital medya için gerekli grafik ve görsel tasarım bilgilerine sahip olmak (tipografi, renk, sayfa düzeni, vs.)

KU1A

Kütüphaneci

1

Ankara’da istihdam edilmek üzere*;

a) Üniversitelerin dört yıllık fakülte ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından bilgi ve belge yönetimi, kütüphanecilik, arşivcilik, dokümantasyon ve enformasyon lisans programlarından mezun olmak,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P1, P2, P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

KU1B

Kütüphaneci

1

İstanbul’da istihdam edilmek üzere*;

a) Üniversitelerin dört yıllık fakülte ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından bilgi ve belge yönetimi, kütüphanecilik, arşivcilik, dokümantasyon ve enformasyon lisans programlarından mezun olmak,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P1, P2, P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

PR1A

Programcı

1

Ankara’da istihdam edilmek üzere*;

a) Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden en az lisans düzeyinde mezun olmak veya en az lisans mezunu olmak koşuluyla bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını belgelendirmek veya bu alanda Millî Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak. Ayrıca, Visual Basic, C ve türevi dillerine ilişkin Millî Eğitim Bakanlığı Onaylı yazılım sertifikasına sahip olmak.

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P1, P2, P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

TE1A

Teknisyen

1

Ankara’da istihdam edilmek üzere*;

Elektrik alanı için:

a) Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanının Elektrik Tesisatları ve Pano Montörü dalından mezun olmak,

b) 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P94 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

c) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak.

TE2A

Teknisyen

1

Ankara’da istihdam edilmek üzere*;

Sıhhi tesisat alanı için:

a) Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin Meslek Liselerinin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanının Yapı Tesisat Sistemleri dalından mezun olmak,

b) 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P94 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

c) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak.

HZ1A

Hizmetli

2

Ankara’da istihdam edilmek üzere*;

a) Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,

b) 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P94 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

c) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,

ç) Açık, kapalı alanda ve yüksekte temizlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak,

HZ1B

Hizmetli

1

İstanbul’da istihdam edilmek üzere*;

a) Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,

b) 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P94 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

c) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,

ç) Açık, kapalı alanda ve yüksekte temizlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak.

 

* TÜBA Başkanlığı lüzum gördüğü hallerde işe aldığı personelin istihdam edileceği TÜBA ofisini (Ankara Başkanlık veya İstanbul ofisleri) değiştirebilir veya ofis bazlı görevlendirmeler yapabilir.

 

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Atama

1. TÜBA uzmanı için başvuru şartlarını sağlayan tüm adayların başvuruları kabul edilir. TÜBA Başkanlığı, adayların uzmanlık alanları ve yeteneklerini bünyesinde kuracağı komisyonla değerlendirir ve uygun gördüğü adayları yazılı ve/veya sözlü sınava davet eder. Başkanlık, TÜBA’nın çalışma alanları için uygun aday görmediği takdirde hiçbir adayı yazılı ve/veya sözlü sınava davet etmemeyi tercih edebilir. Yazılı ve/veya sözlü sınavda 70 puan ve altı alan adaylar başarısız kabul edilir. 70 puanın üstünde alan adaylar puanlarına göre sıralanır ve kadro sayısına göre eşit sayıda asil ve yedek aday belirlenir.

2. Diğer kadrolar için başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, adayların KPSS puanları esas alınacak ve en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya konulmak suretiyle, belirtilen kadro sayısının 4 katı kadar aday TÜBA tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınava davet edilecektir. Puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde eşit puanlı adayların hepsi davet edilir. Yazılı ve/veya sözlü sınavda 70 puan ve altı alan adaylar başarısız kabul edilir. 70 puanın üstünde alan adaylar puanlarına göre sıralanır ve kadro sayısına göre eşit sayıda asil ve yedek aday belirlenir.

3. TÜBA tarafından yapılacak sınavda başarılı olarak ilgili kadroya yerleşmeye hak kazanmak tek başına yeterli değildir. Pozisyon için belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla aranan nitelikler ve genel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Adaylar sınav sonuçlarını TÜBA resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyecek olup, asil ve yedek adaylar ile sıralamaya giremeyen adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

5. Atanmaya hak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler TÜBA’nın resmi internet sitesinde yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

 

Genel Hükümler

1.Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

2.Atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayanlar, feragat edenler, ataması iptal edilenler veya göreve başladıktan sonra herhangi bir nedenle kurumdan ayrılanların yerine başvuru sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde yedek adaylardan puan sıralamasına göre atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.

3.TÜBA’nın resmi internet sitesinde yayımlanacak tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup, kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

 

İtirazlar

Yukarıda belirtilen gruplar kapsamında KPSS puan türü ve puanı esas alınarak oluşturulan asil ve yedek aday listelerine ilişkin itirazlar, ilanından itibaren beş iş günü içinde TÜBA’ya şahsen yapılacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 

Adayların Başvuru Dosyasında Bulunacak Evraklar

Adaylar, mavi dosyaya koyacakları her belgeyi poşet dosya içerisinde sunacaktır. Adayların başvurularını şahsen yapması gerekmektedir.

 

Tüm adaylar için;

1. Başvuru formu (Elle veya bilgisayar üzerinde doldurulmuş ve fotoğraf yapıştırılmış- Başvuru formu linki ilan sonunda yer almaktadır.)

2. Adayın özgeçmişi

3. Adayın nüfus cüzdanı kopyası

4. KPSS Sonuç belgesi

5. İlanda aranılan nitelikleri ispatlayıcı her türlü dokuman (mezuniyet belgeleri, dil belgeleri, sertifikalar, ruhsatlar, gerekli diğer belgeler vb.)

6. Adayın daha önceki iş deneyimlerine ait ispatlayıcı dokumanlar

 

TÜBA Uzmanı için;

1. Adayın lisans, yüksek lisans ve/veya doktora mezuniyet belgesi (Adayın yurtdışında tamamladığı eğitimler için YÖK denklik belgesi talep edilir.)

2. YDS’den en az (C) seviyesinde puan aldığını gösterir belge veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen geçerliliği bulunan başka bir belge (YÖKDİL belgesi kabul edilmeyecektir).

2. Varsa adayın yazar olduğu akademik yayınlar