TÜBA-GEBİP Yıllık Değerlendirme Toplantısı

TÜBA-GEBİP Yıllık Değerlendirme Toplantısı

TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (TÜBA-GEBİP) kapsamında ödüllendirilen üstün başarılı genç bilim insanlarının akademik çalışmalarının sunulması ve değerlendirilmesi ile bilim insanları ve kuruluşları arasındaki ilişki ve iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan TÜBA-GEBİP Yıllık Değerlendirme Toplantısı Ankara’da 17 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker açılış oturumu ile başlayan 2021 yılı TÜBA-GEBİP Yıllık Değerlendirme Toplantısı’nda “TÜBA’nın “bilim insanlığını ve araştırıcılığı özendirme ve gençleri bilim ve araştırma alanına yöneltme” ve “bilimsel başarıları ödüllendirme” amaçları doğrultusunda, 2001 yılından beri yürüttüğü TÜBA-GEBİP, Türkiye’nin en saygın ve özgün ödül programlarından biri. Araştırmalarıyla ön plana çıkmış üstün başarılı genç bilim insanlarını ödüllendirmeyi ve Türkiye’de yapacakları nitelikli araştırmaları teşvik etme ve desteklemeyi içeren program kapsamında bugüne kadar 576 üstün başarılı genç bilim insanı ödüllendirildi. Geleneksel TÜBA-GEBİP Yıllık Değerlendirme Toplantısı ise, TÜBA Genç Akademi’nin doğal üyesi olan ve TÜBA-GEBİP kapsamında üç yıl boyunca mali ve akademik olarak desteklenen üstün başarılı genç bilim insanlarının akademik etkinliklerinin sunum ve değerlendirilmesini içeriyor. Her yıl olduğu gibi ödül sahiplerinin yürüttükleri araştırmalarının sunumu ve tartışılmasının yanında; üstün başarılı genç bilim insanları, Akademi üyeleri, bilim insanları, TÜBA ve üniversiteler arasındaki etkileşim ve iş birliğinin geliştirilmesine de hizmet ediyor.” dedi.

Konuşmanın ardından TÜBA Asli Üyesi ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal “Çok Disiplinli Araştırmalarda Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarma” başlıklı TÜBA Genç Akademi Konferansıyla Genç Akademi üyeleriyle buluştu.

GEBİP Ödülü sahibi genç bilim insanları, gün boyunca dört gün boyunca Fen Bilimleri, Sağlık ve Yaşam Bilimleri, Mühendislik Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanında eş zamanlı oturumda bilimsel projelerine ve son bir yılda yürüttükleri çalışmalarına ilişkin sunumlarını yaptılar. Oturumlarda projelerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesiyle ilgili konular ele alındı. Ardından tüm ödül sahipleri ve akademi üyelerinin katılımıyla genel bir değerlendirme oturumu yapılarak sona erdi.