TÜBA GEBİP VE TEÇEP ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

TÜBA GEBİP VE TEÇEP ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

TürkiyeBilimler Akademisi (TÜBA) 2012 “Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı” (GEBİP) ve “Üniversite Ders Kitapları Telif ve Çeviri Eser Ödülleri” Programı (TEÇEP) ödülleri, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat Ergün’ün de katıldığı törende sahiplerini buldu.

08.06.2013 günü TÜBİTAK Feza Gürsey Konferans Salonunda düzenlenen Akademi Günü kapsamında gerçekleştirilen ve Akademi üyeleri ile  çeşitli üniversite rektörleri, ALLEA başkan yardımcısı Prof. Dr. Ed Noort ve ödül sahiplerinin de katıldığı ödül töreninde yaptığı konuşmada, BST Bakanı Nihat Ergün, ülkenin büyük değerleri olan bilim insanlarına ödül vermenin büyük mutluluk olduğunu söyledi.

Ödül töreninin sembolik bir değer taşıdığını dile getiren Ergün, esas önemli olanın bilim insanları için en uygun şartları hazırlamak olduğunu vurguladı. Türkiye'nin son yıllarda ekonomiden sosyal politikaya, demokratikleşmeden dış politikaya hayatın her alanında büyük bir ivme yakaladığını, Türkiye'nin artık önemli hedefler koyabilen ülke haline geldiğini ifade eden Ergün, bu çerçevede dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedeflediğini anımsattı. Bu yolda en fazla önem verilmesi gereken alanların başında bilimin geldiğini belirten Ergün, şöyle konuştu:

"Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedefleyen bir ülke, aynı zamanda dünyanın en büyük üniversitelerine sahip olmayı, en iyi araştırma merkezlerine, akademisyenlerine, bilim adamlarına da sahip olmayı hedefliyor demektir. Bilim alanında atılacak her adımın bizi diğer alanlarda birkaç adım ilerleteceğini biliyoruz. Zaten bizim adım adım ilerlemek değil, sıçrama yapma mecburiyetimiz var. Bize sıçrama yaptıracak alan da burasıdır. Yoksa herkes adım adım ilerliyor. Biz yavaş yavaş giderek hedeflerimize ulaşamayız mutlaka sıçrama yapmamız lazım. Bize sıçrama yaptıracak da bilimsel alanda yapacağımız çalışmalardır."

Toplumu derinden etkileyen birçok meselenin duygusal bir zeminde refleksler ve ezberler üzerinden konuşulduğunu, bu tartışma üslubunun da ülkeye, topluma faydasının olmadığını ifade eden Ergün, oysa sorunlara sosyolojinin, tarihin, psikolojinin veya iktisadın penceresinden bilimin ışığında bakılabilse çok daha iyi çıkarımlara ulaşmanın ve çözümler bulmanın mümkün olacağını söyledi. Ergün, "Bilimin hakim olduğu düşünce ve tartışma ortamının bizi ayağımızda pranga olan birçok sorundan çok daha hızlı ve emniyetli bir şekilde kurtaracağını görmemiz gerekiyor" dedi.

Lider ülke olmanın yolunun bilim, akademi, eğitim, üniversite gibi alanlardan geçtiğini vurgulayan Ergün, bu alanlarda dünyada nerede olunduğunun önemli olduğunu ifade etti. Türkiye'nin ekonomik ve sosyal hedeflerine ulaşabilmesinin anahtarının bilimde kat edeceği mesafe olduğuna dikkati çeken Ergün, son 10 yılda bu alanda umutlandıran gelişmeler yaşandığını anlattı. Türkiye'nin artık yükselen bilim ülkeleri arasında sayıldığına değinen Ergün, her ilde üniversite kurulduğunu, niteliklerinin artırılmasına çalışıldığını, 81 ilde bilim merkezleri kurulmasının amaçlandığını, bilimsel yayın sayısının arttığını, Ar-Ge'ye ayrılan kaynağın büyüdüğünü belirtti.

Son 10 yılda önemli mesafeler alınsa da Türkiye’nin daha büyük ve başarılı işler yapabilecek potansiyele sahip olduğunu dile getiren Ergün, bu potansiyelin zorlanması gerektiğini, bu amaçla bir dizi çalışma yürüttüklerini söyledi. Toplum olarak bilim insanlarına değer verildiğinin daha çok gösterilmesi gerektiğini ifade eden Ergün, iyi iş yapana 'iyi iş yaptın' demek ve motive etmek gerektiğine işaret etti. Ergün, bu çerçevede TÜBA'nın bilim insanlarına daha yakından bakmasını ve daha çok bilim insanını takdir eden mekanizmaları geliştirmesini beklediklerini bildirdi.

Ergün, geçmişte İbni Sina, Farabi, Ali Kuşçu, yakın tarihte Fuat Köprülü,Tevfik Remzi Kazancıgil, Feza Gürsey, Bedri Karafakıoğlu gibi birçok bilim insanına çıkaran toplumdan gelecekte de çok değerli bilim insanları çıkması gerektiğine işaret etti. Bakanlık olarak bilime, bilgiye, öğrenmeye adanmış hayatların her zaman yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Ergün, şunları kaydetti:

"Bugün üniversitelerimizde akademisyenlerimizin gerçekten bu ücretlerle, bu sistem içerisinde bilimsel araştırma yapmaları çok zor. Bunu YÖK'le Bakanlar Kurulu'nda paylaştık. Bazı çalışmalar var, inşallah güzel neticeler alacağız.”

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar da konuşmasında, bu yıl 124 başvuru içerisinden 28 bilim insanının GEBİP ödülüne layık görüldüğünü, böylece bugüne kadar GEBİP kapsamında 294 genç bilim insanına destek sağlandığını söyledi. TEÇEP kapsamında da Türk dilinde üniversite düzeyinde nitelikli ders malzemesi üretilmesinin amaçlandığını ve 2012 döneminde 151 başvuru içinden 30 telif ve çeviri eserin ödüle layık görüldüğünü ifade etti.

Bilimsel çalışmaların geliştirilmesi konusunda YÖK, TÜBİTAK ve TÜBA arasındaki işbirliği ve koordinasyonun artırılması gerektiğini vurgulayan Acar, "Bilim insanlarının ücretleri, çalışma koşulları açısından alanımızın çok da iltifat gördüğünü söylemekten maalesef uzağız. Bilim insanları ve bilim mesleğinin cazibesini artırmak bakanlığımızın, hükümetimizin ve devletimizin çok önemsediği uzun vadeli yenilikçilik performansımız açısından belirleyici öneme sahiptir" dedi.

Temel ve sosyal bilimler olmadan bir ülkenin kalkınmasının güç olduğuna işaret eden Acar, temel bilim alanlarına rağbetin azaldığını, sosyal bilimlerin yeterince ciddiye alındığına ilişkin bir manzarayla karşı karşıya olunmadığını dile getirdi. Acar, şunları kaydetti:

"Sosyal bilimlerde proje bazlı ve ülkenin ihtiyaç ve sorunlarına cevap arayıcı çalışma ve araştırmaların özendirilmesine hayati derecede ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Türkiye 30 yılı aşkın bir süredir terör denilen ciddi bir sorunla uğraşıyor ama Türk üniversiteleri ve bilim insanları tarafından bu sorunun çeşitli yönlerden ele alındığı çalışmaların neredeyse yok denecek düzeyde olduğunu üzülerek izliyoruz. Eğer bir sorunu doğru teşhis edemezsek ortaya koyacağımız çözümlerin isabet oranı yüksek olmayacaktır.

Son günlerde yaşadığımız ve ne olduğu konusunda henüz ham sayılabilecek spekülasyon ve görüşlerin ötesinde çok fazla şeyin net olmadığını gördüğümüz manzara karşısında toplumun, insanların, teknolojinin hızla değiştiğini ve bunların yapıların değişimini de gerekli kıldığını ama bütün bu süreç içerisinde diğer olgularda olduğu gibi bilimsel bir perspektifle olabildiğince ön yargısız olarak ele alınmasının ve işler çözümler üretilmesinin çok önemli ve gerekli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bütün bunlara rağmen Türkiye'nin potansiyeline, birikimine ve bütün eksikliklerimize rağmen kültürümüze egemen olan farklılıkları tolere etme yeteneğimize güveniyorum. Türkiye elbette belli güçlükleri yaşayacaktır ama eminim bize göre bugün daha iyi koşullarda yetişen yeni Türk gençliği, yarının daha güçlü Türkiye'sini eski bazı hataları belki tekrarlamadan inşallah inşa edecektir."

Acar; Türkiye’nin daha müreffeh bir düzeye ulaşacağına inandığını, temenni ve çabalarının bu yönde olduğunu ve olması gerektiğini; daha iyi ve güçlü bir Akademi ve Türkiye’nin inşaası açısından farklılıkları zenginlik sayma ve buna göre davranma konusundaki performansımızın belirleyici olacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından çalışmalarıyla ödüle değer bulunan bilim insanlarına, ödülleri verildi.

GEBİP Ödülü Kazanalar Listesi

TEÇEP Ödülü Kazananlar Listesi

Daha sonra ALLEA Başkan yardımcısı Prof.Dr. Ed Noort,The Role of ALLEA and the Position of Academies in Europa konulu bir konferans verdi. Öğleden sonra ise TÜBA’nın 43.Genel Kurulu gerçekleştirildi.