İstanbul'un Bir Mahallesinin Portresi: 16.-19. Yüzyıllar
2006
ISBN: 975-8593-91-9
Prof. Cem Bahar