Güneydoğu Anadolu'nun Kültür Tarihindeki Yerine Farklı Bir Bakış
1st edition 2002 - 2nd edition 2004
ISBN: 975-8593-28-5
Prof. Mehmet Özdoğan