2002 Seçimleri Işığında Türk Siyasetinde Eğilimler
2004
ISBN: 975-8593-53-6
Prof. Ergun Özbudun