Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati - 10. Cilt
Şubat 2020
Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati - 10. Cilt
Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati - 9. Cilt
Aralık 2019
Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati - 9. Cilt
Doğudan Yükselen Bilim
2019
Doğudan Yükselen Bilim
Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati - 8. Cilt
Aralık 2019
Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati - 8. Cilt
Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati -7. Cilt
Mayıs 2018
Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati -7. Cilt
Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati - 6. Cilt
Eylül 2018
Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati - 6. Cilt
Cumhuriyetin Çocukları Arkeolojinin Büyükleri Nimet Özgüç ve Tahsin Özgüç
2011
Cumhuriyetin Çocukları Arkeolojinin Büyükleri Nimet Özgüç ve Tahsin Özgüç
Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati - 5. Cilt
Haziran 2018
Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati - 5. Cilt
'Anlamak' Tutkunu Bir Matematikçi Cahit Arf
2005
'Anlamak' Tutkunu Bir Matematikçi Cahit Arf
Bilime Adanmış Bir Ömür Muzaffer Aksoy
2005
Bilime Adanmış Bir Ömür Muzaffer Aksoy
Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati-İlk 4 Cilt
Aralık 2016
Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati-İlk 4 Cilt
İlk Türk Hititoloğun Yaşam Öyküsü Sedat Alp
2004
İlk Türk Hititoloğun Yaşam Öyküsü Sedat Alp
Bir Arkeoloğun Anıları       Ekrem Akurgal
1999
Bir Arkeoloğun Anıları Ekrem Akurgal
Resâilü Ziyaeddin İbnü’l-Esîr
2019
Resâilü Ziyaeddin İbnü’l-Esîr
Nizâmü’l-Edviye
2019
Nizâmü’l-Edviye
Manzum Fütüvvetnâme
2019
Manzum Fütüvvetnâme
Evzahu’l-Mesâlikilâ Ma‘rifeti’l-Büldânve’l-Memâlik
2019
Evzahu’l-Mesâlikilâ Ma‘rifeti’l-Büldânve’l-Memâlik
İbn Sînâ ve Fârâbî’nin Poetikaları: Aristoteles’in Poetika’sının İslam Dünyasındaki Yansımaları
2019
İbn Sînâ ve Fârâbî’nin Poetikaları: Aristoteles’in Poetika’sının İslam Dünyasındaki Yansımaları
Ferîdüddîn Attâr'ın Tezkeretü'l - Evliyâ'sının Eski Anadolu Türkçesi Tercümesi
2019
Ferîdüddîn Attâr'ın Tezkeretü'l - Evliyâ'sının Eski Anadolu Türkçesi Tercümesi
Târîh-i Ungurus
2019
Târîh-i Ungurus
XVI. Yüzyıl Osmanlı Ulema Defterleri
2018
XVI. Yüzyıl Osmanlı Ulema Defterleri
Resimli Kâmûs-ı Fransevî II.Cilt
2018
Resimli Kâmûs-ı Fransevî II.Cilt
Nusretnâme
2018
Nusretnâme
Tuhfetü'l-Kibâr fî Esfâri'l-Bihâr
2018
Tuhfetü'l-Kibâr fî Esfâri'l-Bihâr
Ferec Ba'd eş-Şidde
2017
Ferec Ba'd eş-Şidde
Levâmi'u'n-Nûr Fî Zulmet-i Atlas Minor
2017
Levâmi'u'n-Nûr Fî Zulmet-i Atlas Minor
Tiryâkî Hasan Paşa Gazavâtnâmesi
2017
Tiryâkî Hasan Paşa Gazavâtnâmesi
Mantığa Başlangıç Risâleleri
2017
Mantığa Başlangıç Risâleleri
Tercüme-i Tıbrü'l-Mesbûk
2017
Tercüme-i Tıbrü'l-Mesbûk
es-Sahâifü'l İlâhiyye
2017
es-Sahâifü'l İlâhiyye
Fenn-i Terbiye
2017
Fenn-i Terbiye
Hümâyûn-nâme
2017
Hümâyûn-nâme
TÜBA COVID-19 Küresel Salgını: Hukuki Değişim ve Etkileşimler Raporu
8 Temmuz 2020
TÜBA COVID-19 Küresel Salgını: Hukuki Değişim ve Etkileşimler Raporu
TÜBA COVID-19 Küresel Salgın Değerlendirme Raporu
4 Haziran 2020
TÜBA COVID-19 Küresel Salgın Değerlendirme Raporu
TÜBA-Enerji Depolama Teknolojileri Raporu
 
TÜBA-Enerji Depolama Teknolojileri Raporu
Üsûlûcyâ
2017
Üsûlûcyâ
TÜBA COVID-19 Küresel Salgın Değerlendirme Raporu
20 Mayıs 2020
TÜBA COVID-19 Küresel Salgın Değerlendirme Raporu
TÜBA COVID-19 Küresel Salgın Değerlendirme Raporu
10 Mayıs 2020
TÜBA COVID-19 Küresel Salgın Değerlendirme Raporu
TÜBA COVID-19 Küresel Salgın Değerlendirme Raporu
3 Mayıs 2020
TÜBA COVID-19 Küresel Salgın Değerlendirme Raporu
TÜBA COVID-19 Küresel Salgın Değerlendirme Raporu
26 Nisan 2020
TÜBA COVID-19 Küresel Salgın Değerlendirme Raporu
Covid-19 Pandemi Değerlendirme Raporu
17 Nisan 2020
Covid-19 Pandemi Değerlendirme Raporu
Vâkı'ât-ı Rûz-merre
2017
Vâkı'ât-ı Rûz-merre
II. Gıda ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumu Raporu “Su Ürünleri ve Sağlık”
2019
II. Gıda ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumu Raporu “Su Ürünleri ve Sağlık”
Exploring The Commonalities of The Mediterranean Region
2019
Exploring The Commonalities of The Mediterranean Region
I.Gıda ve Beslenme Sempozyumu Raporu
2019
I.Gıda ve Beslenme Sempozyumu Raporu
Şeyhülislam Arzları ve Padişah İradeleri
2017
Şeyhülislam Arzları ve Padişah İradeleri
Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları 4. Kurultayı Raporu
2019
Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları 4. Kurultayı Raporu
TÜBA-Nükleer Enerji Raporu
2019
TÜBA-Nükleer Enerji Raporu
Şehzâde Dîvânı Defterleri
2017
Şehzâde Dîvânı Defterleri
TÜBA-Rüzgâr Enerjisi Teknolojileri Raporu
2019
TÜBA-Rüzgâr Enerjisi Teknolojileri Raporu
TÜBA-Yem ve Kırmızı Et Sempozyumu Raporu
2018
TÜBA-Yem ve Kırmızı Et Sempozyumu Raporu
Ancient Woodlands and Trees: A Guide for Landscape Planners and Forest Managers
2018
Ancient Woodlands and Trees: A Guide for Landscape Planners and Forest Managers
TÜBA-Temiz Kömür Teknolojileri Raporu
2018
TÜBA-Temiz Kömür Teknolojileri Raporu
Resimli Kâmûs-ı Fransevî
2017-2018
Resimli Kâmûs-ı Fransevî
TÜBA-Güneş Enerjisi Teknolojileri Raporu
2018
TÜBA-Güneş Enerjisi Teknolojileri Raporu
Enîsü'l - Celîs
2017
Enîsü'l - Celîs
Kitâbu Nûri Hadakati el - Ebsâr ve Nûri Hadîkati el Enzâr
2017
Kitâbu Nûri Hadakati el - Ebsâr ve Nûri Hadîkati el Enzâr
TÜBA-Mikrobiyota ve İnsan Sağlığı Sempozyumu Raporu
2017
TÜBA-Mikrobiyota ve İnsan Sağlığı Sempozyumu Raporu
Uluslararası Hukuk
2019
Uluslararası Hukuk
Hoca Dehhânî Divanı
2017
Hoca Dehhânî Divanı
TÜBA-Gıda Güvenliği Sempozyumu Raporu
2017
TÜBA-Gıda Güvenliği Sempozyumu Raporu
Günlük Hayattan Modelleme Soruları
2016
Günlük Hayattan Modelleme Soruları
Kuantum Mekaniği Temel Kavramlar ve Uygulamaları
2014
Kuantum Mekaniği Temel Kavramlar ve Uygulamaları
Diferansiyel Geometri: Eğriler ve Yüzeyler
2012
Diferansiyel Geometri: Eğriler ve Yüzeyler
Organik Kimya Reaksiyon Mekanizmaları
2012
Organik Kimya Reaksiyon Mekanizmaları
TÜBA-Klinik Araştırmalarda Faz Çalışmaları ve Etik Kurallar Çalıştayı Raporu
2017
TÜBA-Klinik Araştırmalarda Faz Çalışmaları ve Etik Kurallar Çalıştayı Raporu
MikroRNA ve Sinir Sistemi
2011
MikroRNA ve Sinir Sistemi
Îsâgûcî Mantığa Giriş
2016
Îsâgûcî Mantığa Giriş
Kalkülüs Kavram ve Kapsam
2010
Kalkülüs Kavram ve Kapsam
Cebir Dersleri
2010
Cebir Dersleri
Kuantum Mekaniğine Giriş Fizik/Kimya
2010
Kuantum Mekaniğine Giriş Fizik/Kimya
Hücrenin Moleküler Biyolojisi
2008
Hücrenin Moleküler Biyolojisi
Osmanlı Müellifleri
2016
Osmanlı Müellifleri
TÜBA-Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Sempozyumu Raporu
2017
TÜBA-Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Sempozyumu Raporu
Dış Form Analizi
2008
Dış Form Analizi
TÜBA-İnsan ve Hayvan Sağlığında Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Antibiyotik Dirençlilik Raporu
2017
TÜBA-İnsan ve Hayvan Sağlığında Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Antibiyotik Dirençlilik Raporu
TÜBA-Kök Hücre Araştırmaları ve Biyoetik Sempozyumu Raporu
2016
TÜBA-Kök Hücre Araştırmaları ve Biyoetik Sempozyumu Raporu
TÜBA-Kanser Tedavisinde Paydaşlar Arası Koordinasyonda Yaşanan Problemler Sempozyumu Raporu
2015
TÜBA-Kanser Tedavisinde Paydaşlar Arası Koordinasyonda Yaşanan Problemler Sempozyumu Raporu
TÜBA-Gıda, Beslenme ve Kanserin Önlenmesi Sempozyumu Raporu
2015
TÜBA-Gıda, Beslenme ve Kanserin Önlenmesi Sempozyumu Raporu
TÜBA-Ulusal Kök Hücre Politikaları Çalıştayı Raporu
2014
TÜBA-Ulusal Kök Hücre Politikaları Çalıştayı Raporu
TÜBA-Ulusal Kanser Politikaları Çalıştayı Raporu
2014
TÜBA-Ulusal Kanser Politikaları Çalıştayı Raporu
Regional Workshop on Sustainable Management of Food Security
2015
Regional Workshop on Sustainable Management of Food Security
Türkiye Açısından Dünya'da İklim Değişikliği
2011
Türkiye Açısından Dünya'da İklim Değişikliği
Türkiye'nin Sağlık Bağlamı İçinde 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve Cumhuriyetin Sağlık Sorununa Yaklaşımı
2010
Türkiye'nin Sağlık Bağlamı İçinde 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve Cumhuriyetin Sağlık Sorununa Yaklaşımı
Kök Hücre Biyolojisi ve Klinik Uygulamalar
2009
Kök Hücre Biyolojisi ve Klinik Uygulamalar
Türkiye için Nüfus ve Kalkınma Stratejileri ve Bazı Politika Önerileri
2007
Türkiye için Nüfus ve Kalkınma Stratejileri ve Bazı Politika Önerileri
Beklenen Marmara Depremi Riskler ve Önlemler
2007
Beklenen Marmara Depremi Riskler ve Önlemler
İktisat Öngörü Çalışması 2003-2023
2007
İktisat Öngörü Çalışması 2003-2023
Genetik Araştırma ve Uygulamada Etik
2007
Genetik Araştırma ve Uygulamada Etik
Yerleşme Bilimleri  Çalışmaları için Öngörüler
2006
Yerleşme Bilimleri Çalışmaları için Öngörüler
Dünya'da ve Türkiye'de Biyolojik Çeşitliliği Koruma
2006
Dünya'da ve Türkiye'de Biyolojik Çeşitliliği Koruma
Yurtdışından Gelenlerin Nicelik ve Niteliklerinin Tespitinde Sorunlar
2005
Yurtdışından Gelenlerin Nicelik ve Niteliklerinin Tespitinde Sorunlar
Türkiye'nin Çevre Konusunda Verdiği Sözler
2005
Türkiye'nin Çevre Konusunda Verdiği Sözler
Bilimsel Araştırma ve Politika İlişkisi
2005
Bilimsel Araştırma ve Politika İlişkisi
Temel Bilimler Öngörü Çalışması
2005
Temel Bilimler Öngörü Çalışması
Moleküler Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Öngörü Çalışması 2003-2023
2005
Moleküler Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Öngörü Çalışması 2003-2023
Yaşam Kalitesi Göstergeleri Türkiye için Bir Veri Sistemi Önerisi
2004
Yaşam Kalitesi Göstergeleri Türkiye için Bir Veri Sistemi Önerisi
Kök Hücre Araştırmalarında Güncel Kavramlar
2004
Kök Hücre Araştırmalarında Güncel Kavramlar
Türkiye'nin Nüfus ve Kalkınma Yazını
2003
Türkiye'nin Nüfus ve Kalkınma Yazını
Yaşlılar ve Yaşlı Yakınları Açısından Yaşam Biçimi Tercihleri
2003
Yaşlılar ve Yaşlı Yakınları Açısından Yaşam Biçimi Tercihleri
Nüfus ve Kalkınma Göstergeleri
2003
Nüfus ve Kalkınma Göstergeleri
Türkiye için Sürdürülebilir Kalkınma Öncelikleri
2002
Türkiye için Sürdürülebilir Kalkınma Öncelikleri
TÜBA-Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları
2002
TÜBA-Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları
Küresel Salgının Anatomisi  İnsan ve Toplumun Geleceği
2020
Küresel Salgının Anatomisi İnsan ve Toplumun Geleceği
Ortaçag Temrenleri
2020
Ortaçag Temrenleri
Classical Poetry in the Arabic, Persian and Turkish Languages, A Poetological Approach
2019
Classical Poetry in the Arabic, Persian and Turkish Languages, A Poetological Approach
İlk Türk Akademisi Encümen-i Dâniş
2018
İlk Türk Akademisi Encümen-i Dâniş
Beçin Definesi-II.Cilt
2016
Beçin Definesi-II.Cilt
Beçin Definesi-I.Cilt
2016
Beçin Definesi-I.Cilt
İslam'da Bilim ve Teknik
2015
İslam'da Bilim ve Teknik
Kuruluşunun 18. Yılında Türkiye Bilimler Akademisi
2012
Kuruluşunun 18. Yılında Türkiye Bilimler Akademisi
Problems of the Secondary Education in Turkey and Proposed Measures
2011
Problems of the Secondary Education in Turkey and Proposed Measures
Türkiye'de Ortaöğretimin Sorunları ve Öneriler
2011
Türkiye'de Ortaöğretimin Sorunları ve Öneriler
Yükseköğretimde Üst Yönetim Sorunları ve Çözüm Yöntemleri
2011
Yükseköğretimde Üst Yönetim Sorunları ve Çözüm Yöntemleri
Bilim İnsanı Olmak Hakkında
2011
Bilim İnsanı Olmak Hakkında
Türkiye Bilimler Akademisi Bilim Raporu 2009
2010
Türkiye Bilimler Akademisi Bilim Raporu 2009
Turkish Academy of Science 2009 Science Report
2010
Turkish Academy of Science 2009 Science Report
Bor Madenlerinin Oluşum Ortamları, Türkiye'nin Potansiyeli ve Ekonomideki Yeri
2010
Bor Madenlerinin Oluşum Ortamları, Türkiye'nin Potansiyeli ve Ekonomideki Yeri
Türkiye'de Üniversite Anlayışının Gelişimi (1861-1961)
2010
Türkiye'de Üniversite Anlayışının Gelişimi (1861-1961)
Geleceğin Sürdürülebilir Enerjisine Doğru - Yolu Aydınlatalım
2010
Geleceğin Sürdürülebilir Enerjisine Doğru - Yolu Aydınlatalım
Eğitim Üzerine Düşünmek
2010
Eğitim Üzerine Düşünmek
Kanser ve Etik
2010
Kanser ve Etik
Marie Curie'den Dersler
2009
Marie Curie'den Dersler
Türkiye'de Üniversite Anlayışının Gelişimi (1961-2007)
2009
Türkiye'de Üniversite Anlayışının Gelişimi (1961-2007)
Bilim Etiği El Kitabı
2008
Bilim Etiği El Kitabı
Macar Bilimler Akademisi Türkçe El Yazmaları
2007
Macar Bilimler Akademisi Türkçe El Yazmaları
Tıbbi Araştırmalarda İnsan Katılımcıları Korunması ve Etik İlkeler
2007
Tıbbi Araştırmalarda İnsan Katılımcıları Korunması ve Etik İlkeler
Çinkonun İnsan Sağlığı Üzerindeki Rolü
2007
Çinkonun İnsan Sağlığı Üzerindeki Rolü
Kanser Eğitimi
2007
Kanser Eğitimi
21. Yüzyılda Bilim İnsanı Yetiştirme Üzerine Öneriler
2005
21. Yüzyılda Bilim İnsanı Yetiştirme Üzerine Öneriler
Geçmişten Geleceğe Türk Bilim ve Teknoloji Politikaları
2005
Geçmişten Geleceğe Türk Bilim ve Teknoloji Politikaları
Bilgi Toplumuna Geçiş
2005
Bilgi Toplumuna Geçiş
Bilim ve Yaratılışçılık
2004
Bilim ve Yaratılışçılık
Hekimlik ve Türkçe Tıp Terimler Çalıştayı
2004
Hekimlik ve Türkçe Tıp Terimler Çalıştayı
Denemeler Eleştiriler
2004
Denemeler Eleştiriler
Marmara Denizinde Deprem Potansiyeli
2003
Marmara Denizinde Deprem Potansiyeli
Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları
2002
Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları
Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. Yılında Bilim I. Kitap I. Cilt
2002
Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. Yılında Bilim I. Kitap I. Cilt
Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. Yılında Bilim I. Kitap II. Cilt
2002
Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. Yılında Bilim I. Kitap II. Cilt
Türkiye'nin Uluslararası Atıf Dizinindeki Yeri 1973-1999
2002
Türkiye'nin Uluslararası Atıf Dizinindeki Yeri 1973-1999
21. Yüzyılda Sürdürülebilirliğe Geçiş
2002
21. Yüzyılda Sürdürülebilirliğe Geçiş
Sosyal Bilimler Atıf Dizini'nde (SSCI) Türkiye
2001
Sosyal Bilimler Atıf Dizini'nde (SSCI) Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. Yılında Bilim II. Kitap II. Cilt
2001
Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. Yılında Bilim II. Kitap II. Cilt
Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. Yılında Bilim II. Kitap I. Cilt
2000
Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. Yılında Bilim II. Kitap I. Cilt
Türkiye'de Sosyal Bilimlerin Uluslararası Yayın Performansı
1999
Türkiye'de Sosyal Bilimlerin Uluslararası Yayın Performansı
Türkiye'de Bunalım ve Demokratik Çıkış Yolları
1998
Türkiye'de Bunalım ve Demokratik Çıkış Yolları