Târîh-i Ungurus
2019
ISBN: 9786052249055

Kanuni Sultan Süleyman döneminde diplomatik görevlerde bulunan Tercümân Mahmûd tarafından, aslı Latince olan bir Macar tarih kitabının Osmanlı Türkçesi'ne yapılan tercümesidir. Macarların tarihi, Macar ve önemli bazı imparatorların hayatları vb. konularda detaylı bilgiler veren eser Kanuni Sultan Süleyman'a takdim edilmek üzere tercüme edildi. Tercümân Mahmud yaptığı tercümeyle sultana Macar Tarihi hakkında detaylı bilgiler vermek ve Osmanlılar'ın Avrupa içlerindeki ilerleyişine bilgiler sağlayarak katkılar sunmayı amaçladı. Macar Bilimler Akademisi'ndeki yazma nüshasının tıpkıbasımı ve kapsamlı bir giriş ile yayımlanan eser Prof. Dr. György Hazai tarafından hazırlandı.

Tercüman Mahmud
György Hazai