Hoca Dehhânî Divanı
2017
ISBN: 978-9944-252-85-0

Türk Edebiyat Tarihi bakımından çok kıymetli bir eser olan Hoca Dehhânî Divanı ilk defa yayınlandı. Kitabın içeriğinde geniş bir inceleme kısmı, eserin günümüz harflerine kazandırılmış hali bulunmaktadır. Hoca Dehhânî, hayatı ve eserleri hakkında çok az bilgi bilinmekle birlikte edebiyat ve tarih ile ilgili araştırmalarda sıklıkla zikredilen önemli bir şahsiyettir. Dehhânî hakkındaki öncü araştırmalar Fuat köprülü tarafından yapılmış ve ilim alemine kazandırılmıştı. Ersen Ersoy ve Ümran Ay tarafından kazandırılan bu son çalışma ile önceki çalışmalara kaynaklık eden sınırlı sayıda ki bazı manzum parçaların kaynağı sayılabilecek olan Hoca Dehhânî'nin divanı ilgilileri ile buluşturulmuştur. 

Ersen Ersoy, Ümran Ay