Ferîdüddîn Attâr'ın Tezkeretü'l - Evliyâ'sının Eski Anadolu Türkçesi Tercümesi
2019
ISBN: 9786052249062

Feridüddin Attar'ın ünlü eseri Tezkeretü'l Evliyâ'nın eski Anadolu Türkçesi'ne yapılmış tercümesidir. Evliya ve mutasavvıfların menkıbelerinden oluşan bu tercüme eser, sade ve anlaşılır bir üslupla kaleme alınmıştır. Menkıbeleri anlatılan evliyaların kıssalarına ek olarak bazı sözlerinin ve davranışlarının da aktarıldığı eser, erken dönem Osmanlı Türkçesi'nin kıymetli metinlerinden biridir. Macar Bilimler Akademisi'ndeki yazma nüshanın tıpkıbasımının da eklendiği bu çalışma, Tezkeretü'l Evliyâ'nın latinize metnini ve kapsamlı bir incelmeyi de ihtiva etmektedir.

Feridüddin Attar
György Hazai