Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati - 6. Cilt
Eylül 2018
ISBN: 9789944252782

Tietze, "Türkiye Türkçesi Anıtı" diye nitelendirdiği bu sözlükte, 13. yüzyıl sonundan 20. yüzyıl sonuna kadar Anadolu ve Rumeli Türkçesinde kullanılmış olup "eski yahut yeni", "Türkçeye ... diğer dillerden giren sözcükleri de","eski veya yeni, modern veya değil diye ayıklanmadan Etimolojik kaynağı belli olan tüm sözcükleri"; "şimdiye kadar hazırlanan sözlüklerde bazı sözcükler kasıtlı olarak alınmış, bazıları ise alınmamış. Benim hazırladığım sözlükte böyle bir şey olmayacak" diyerek, aldığını belirtmektedir.

Prof. Andreas Tietze
Prof. Dr. Emine Yılmaz Prof. Dr. Nurettin Demir