İslam'da Bilim ve Teknik
2015
ISBN: 978-994-425-26-07

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin’in uzun yıllar süren çalışmaları sonucu hazırladığı ve ilk olarak “Wissenchaft und Technik im Islam” adıyla Almanca yayımlanan eser TÜBA tarafından Türkçeye çevrildi ve ilk baskısı 2007 yılında gerçekleştirildi.

İslâm bilginlerinin çalışmalarını ve bilim dünyasına katkılarını çeşitli örneklerle ‘İslam´da Bilim ve Teknik´e Giriş’, ‘Astronomi’, ‘Coğrafya, Denizcilik, Saatler, Geometri, Optik’, ‘Tıp, Kimya, Mineraller ve Fosil Oluşumlar’, ‘Fizik ve Teknik, Mimari, Savaş Tekniği, Antik Objeler, Orientleştirici Stilde Avrupa Camı ve Seramiği’ başlıkları altında beş ciltte toplayan eser, aynı zamanda da dünya bilimler tarihinde İslam biliminin oynadığı rolü inceliyor. Batı dünyasını merkeze alan bilim tarihine eleştirel bir çözümlemeyle yaklaşan Prof. Dr. Fuat Sezgin’in eseri, İslâm ve Orta Çağ bilim tarihine farklı bir bakış açısını da yansıtıyor.

Fuat Sezgin