TÜBİTAK’tan TÜBA Üyelerine “8 Ödül”

TÜBİTAK’tan TÜBA Üyelerine “8 Ödül”

2019 yılı “TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri”ni kazananlar açıklandı. Bu yıl 4 Bilim Ödülü ve 11 Teşvik Ödülü olmak üzere verilen toplam 15 ödülün 8’ini TÜBA üyeleri kazandı.

2019 Yılı TÜBİTAK Bilim Ödülü’nün temel bilimler alanında sahibi TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Ahmet Gül olurken, sağlık bilimleri alanında Bilim Ödülü’nü Akademi Asli Üyesi Prof. Dr. Kazım Şahin kazandı.

Teşvik Ödülleri’nin sahipleri ise; temel bilimler alanında TÜBA-GEBİP Üyeleri Doç. Dr. Uğur Bozkaya, mühendislik bilimleri alanında Doç. Dr. Alper Uzun ve Dr. Öğr. Üyesi Emine Ülkü Sarıtaş Çukur, sağlık bilimleri alanında Doç. Dr. Nurhan Özlü Sıcakkan ve sosyal bilimler alanında ise Doç. Dr. Gül Günaydın ile Doç. Dr. Şener Aktürk oldu.  

Ödüller daha sonra ilan edilecek tarihte düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek. Ödül kazanan tüm bilim insanlarımızı tebrik ediyor, sağlık ve başarılarının devamını diliyoruz.

2019 “TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri"ni Kazanan Bilim İnsanları:

BİLİM ÖDÜLLERİ
Temel Bilimler
Prof. Dr. Ahmet Gül
“Kimya alanında metal kompleksleri ve özellikle ftalosiyanin kimyası konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.
Anabilim Dalı: Kimya (Anorganik Kimya)
Araştırma Alanları: Anorganik Kimya, Koordinasyon Kimyası
Görev Yeri: İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

Mühendislik Bilimleri
Prof. Dr. Erdal Arıkan
“Haberleşme sistemleri alanında kanal kodlaması konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.
Anabilim Dalı: Haberleşme Sistemleri
Araştırma Alanları: Enformasyon ve kodlama kuramı
Görev Yeri: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Sağlık Bilimleri
Prof. Dr. Kazım Şahin
“Kronik hastalıklar (kanser, metobolik sendrom, obezite vb.) ve çevresel stres faktörleri alanında (i) korunma ve tedavi stratejilerinin belirlenmesi; (ii) moleküler beslenme; (iii) beslenme alanında yeni ürünlerin geliştirilmesi ve biyoteknoloji uygulamaları (iv) fitokimyasalların doğru ve etkin kullanımı konularında uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.
Anabilim Dalı: Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Araştırma Alanları: Stres ve kronik hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde hedef bazlı moleküler beslenme yaklaşımları
Görev Yeri: Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi 

Sosyal Bilimler
Prof. Dr. Syeda Arzu Wasti
“Örgütsel davranış/psikoloji alanında bağlılık, güven ve iş yeri şiddeti konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.
Anabilim Dalı: Yönetim ve Organizasyon
Araştırma Alanları: Örgütsel Davranış, Kültürel Psikoloji 
Görev Yeri: Sabancı Üniversitesi, Yönetim Bilimleri Fakültesi 

TEŞVİK ÖDÜLLERİ
Temel Bilimler
Doç. Dr. Uğur Bozkaya
“Teorik Kimya alanında optimize orbitalli teoriler, pertürbasyon teorisi, coupled cluster yöntemleri, analitik türevler ve ab initio programlama konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
Anabilim Dalı: Teorik Kimya
Araştırma Alanları: Teorik Kimya, Hesaplamalı Kimya 
Görev Yeri: Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü

Mühendislik Bilimleri
Doç. Dr. Alper Uzun
“Enerji alanında kullanılan katalizörlerdeki ve gaz depolama/ayırma malzemelerindeki yapı-performans ilişkilerinin atomik seviyede belirlenmesi ve bu bilgi ışığında söz konusu malzemelerin çeşitli enerji uygulamaları için yüksek performans sağlayacak şekilde geliştirilmesi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
Anabilim Dalı: Kimya ve Biyoloji Mühendisliği
Araştırma Alanları: Enerji uygulamalarına yönelik hidrokarbon dönüşümleri için katalizörlerin ve gaz depolama/ayırma işlemleri için malzemelerin geliştirilmesi
Görev Yeri: Koç Üniversitesi, Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Emine Ülkü Sarıtaş Çukur
“Biyomedikal görüntüleme alanında manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve manyetik parçacık görüntüleme (MPG) konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
Anabilim Dalı: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Araştırma Alanları: Biyoteknoloji, biyomedikal görüntüleme sistemleri, manyetik rezonans görüntüleme (MRG), manyetik parçacık görüntüleme (MPG), biyomedikal görüntü işleme, biyoloji ve tıp alanlarında elektromanyetik, biyomedikal görüntülemede kullanılan manyetik alanların insanlar üzerindeki etkileri.
Görev Yeri: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, UMRAM

Sağlık Bilimleri
Doç. Dr. Nurhan Özlü Sıcakkan
“Hücre ve moleküler biyoloji ve kanser biyolojisi alanında hücre bölünmesi ve mitotik kinazların rolü konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
Anabilim Dalı: Moleküler Biyoloji ve Genetik
Araştırma Alanları: Hücre Biyolojisi ve Protein Analizi
Görev Yeri: Koç Üniversitesi, Fen Fakültesi

Prof. Dr. Güliz Nigar Güncü
“Periodontoloji alanında kişiselleştirilmiş ağız sağlığı yaklaşımları oluşturabilmek adına, hasta başı tanı kitlerinin klinik ortamda kullanılabilmesi hedefine yönelik olarak periodonditis ve peri-implantitis patogenezlerinde rol oynayan biyobelirteçlerin saptanması konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
Anabilim Dalı: Periodontoloji
Araştırma Alanları: Peri-implantitis patogenezi, periodontitis patogenezi
Görev Yeri: Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi

Doç. Dr. Uğur Canpolat
“Kardiyoloji Bilim Dalı-Aritmi ve Elektrofizyoloji alanında Atriyal Fibrilasyon ve Katater ablasyon konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir. 
Anabilim Dalı: Kardiyoloji 
Araştırma Alanları: Aritmi ve Elektrofizyoloji, Koroner Arter Hastalığı, Kardiyovasküler Görüntüleme
Görev Yeri: Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Sosyal Bilimler
Doç. Dr. F. Nükhet Harmancıoğlu Gür
“Stratejik pazarlama ve inovasyon yönetimi alanlarında rekabet iş birliği dualitesinin pazarlama ve inovasyona etkisi ve finansal sonuçları konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
Anabilim Dalı: Pazarlama
Araştırma Alanları: Stratejik Pazarlama Yönetimi, Yeni Ürün Geliştirme ve Uluslararası İşletme
Görev Yeri: Koç Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Doç. Dr. Şener Aktürk
“Bölge çalışmaları, Etnik Çalışmalar ve Uluslararası İlişkiler alanlarında farklı ulus devlet modelleri ve etnik politikalardaki süreklilik ve değişimin sebepleri ve sonuçları konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
Anabilim Dalı: Uluslararası İlişkiler
Araştırma Alanları: Bölge çalışmaları, Etnik Çalışmalar, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi
Görev Yeri: Koç Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Yavuz Akbulut
“Bilgisayar Destekli Öğretim ve Bilişim Etiği alanındaki özgün araştırmalarındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
Anabilim Dalı: Eğitim Bilimleri Temel Alanı/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 
Araştırma Alanları: Bilgisayar Destekli Öğretim
Görev Yeri: Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas
“Kariyer psikolojik danışmanlığı alanında çalışma psikolojisi kuramı çerçevesinde kariyer uyumluluğu, çalışma iradesi ve sosyal bilişsel kariyer kuramı çerçevesinde kariyer karar verme özyeterliği ve kariyer kararsızlığı konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
Anabilim Dalı: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Araştırma Alanları: Kariyer Psikolojik Danışmanlığı
Görev Yeri: 19 Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü 

Doç. Dr. Gül Günaydın
“Sosyal psikoloji alanında kişilerarası ilişkiler konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
Anabilim Dalı: Psikoloji
Araştırma Alanları: Sosyal Psikoloji, Kişilerarası İlişkiler, Romantik İlişkiler, Bağlanma, Duyarlılık, İlk İzlenimler
Görev Yeri: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Psikoloji Bölümü

2019 Yılı "Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Ödülü" Kazananı:
Prof. Dr. Esin Kahya
“Bilim tarihi alanında doğa bilimleri ve tıp tarihi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle 2019 Yılı Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Ödülü verilmiştir.
Anabilim Dalı: Bilim Tarihi
Araştırma Alanları: Bilim Tarihi, Bilim Felsefesi, Tıp Tarihi, Etik, Tıp Etiği, Biyoloji Tarihi
Görev Yeri: Ankara Üniversitesi, Emekli

Türkiye’de yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş hayattaki bilim insanlarına verilen Bilim Ödülü 2019 yılı ödülü 75.000 TL, altın plaket ve ödül beratından oluşuyor. Bilim Ödülü sahiplerine ayrıca 50.000 TL araştırma desteği de veriliyor.

Teşvik Ödülü, yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş hayattaki bilim insanlarına veriliyor. Ancak kadın başvuru sahiplerinin her doğumu için 40 yaş sınırına bir yıl ilave ediliyor. Teşvik Ödülü için 2019 yılı ödülü 30.000 TL, gümüş plaket ve ödül beratından oluşuyor.

2019 yılı için ihdas edilen Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Ödülü, TÜBİTAK Bilim Ödülü eşdeğeri olarak, İslam medeniyetinin dünya medeniyetine katkıları çerçevesinde “İslam Bilim Tarihi” konusunda değerli ve kalıcı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş bir bilim insanına verildi.