TÜBA Üyelerine “Hacettepe Ödülleri”

TÜBA Üyelerine “Hacettepe Ödülleri”

TÜBA Asosye Üyesi Doç. Dr. Filiz Kuralay ve TÜBA GEBİP Üyesi Doç. Dr. Uğur Bozkaya, 2018 Hacettepe Bilim Teşvik Ödülü’ne layık görüldü.

Araştırmacıların bilimsel çalışmalarını desteklemek, üstün niteliklerini onaylamak ve başarılarını toplumla paylaşmak amacıyla, Hacettepe Üniversitesi’nde 1992 yılından bu yana düzenlenen “Hacettepe Ödülleri” açıklandı.

Bilim Teşvik Ödülü’nü Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında paylaşan üç adayın da bilimsel etkinliklerinin sürekliliği ve alanlarına olan katkıları nedeniyle ödüle uygun görüldüğü bilgisi verildi; Hacettepe Üniveristesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Kuralay’ın; analiz tayini amaçlı hızlı ve duyarlı elektrokimyasal biyosensörlerin geliştirilmesi, nano/mikromotor sentezi, biyoyakıt hücresi tasarımı ve kontrollü ilaç salımı konularında yapmış olduğu özgün ve nitelikli çalışmaları nedeniyle ödüle hak kazandığı açıklandı. Hacettepe Üniveristesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Bozkaya’nın ise; Teorik Kimya alanında yaptığı çalışmalarla ilgili alana yeni elektronik yapı teorilerinin geliştirilmesi ve bu yöntemlerin kimyasal sistemlere uygulanarak moleküler özelliklerinin daha etkin şekilde bulunmasına sağladığı katkıları dolayısıyla ödüle hak kazandığı bildirildi. 

Ödüller 10 Ekim 2019'da gerçekelştirilecek törenle sahiplerine takdim edilecek.

Hacettepe Ödülleri Kazananları