TÜBA’nın “Bilişim Teknolojileri ve İletişim: Birey ve Toplum Güvenliği” Kitabı Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Toplum Üzerindeki Etkilerinin Haritasını Çıkarıyor

TÜBA’nın “Bilişim Teknolojileri ve İletişim: Birey ve Toplum Güvenliği” Kitabı Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Toplum Üzerindeki Etkilerinin Haritasını Çıkarıyor

TÜBA-Bilişim Teknolojileri ve İletişim Çalışma Grubu öncülüğünde Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “Bilişim Teknolojisi ve İletişim: İnternet ve Toplumsal Etkileri” başlıklı çalıştayın ardından hazırlanan çok sayıda bilim insanı ve alanında uzman isimlerin kaleme aldığı tespit, öngörü ve analizlerden oluşan “Bilişim Teknolojileri ve İletişim: Birey ve Toplum Güvenliği” adlı kitap TÜBA tarafından yayımlandı.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker yaptığı açıklamada; TÜBA’nın “bilimsel konular ve bilimsel önceliklerin saptanması amacıyla incelemelerde bulunmak ve danışmanlık yapma” görevi kapsamında hazırlanan kitapta bilişim teknolojilerindeki değişim ve dönüşümün bilim insanları tarafından kapsamlı ve multidisipliner bakış açısıyla ele alındığını söyledi. “İnternetin etkilerini önceden tartışma ve karşı konulması gittikçe zorlaşan bu gücünün toplumun faydası doğrultusunda nasıl kanalize edilebileceğinin analizini yapma ve karar alıcılara/politika yapıcılara yol gösterme görevi akademisyenlere düşüyor. Bu doğrultuda “Bilişim Teknolojileri ve İletişim: Birey ve Toplum Güvenliği” adlı yayınımızda; Prof. Dr. Nabi Avcı, Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Prof. Dr. Ercan Öztemel, Prof. Dr. Edibe Sözen, Prof. Dr. Hüseyin Şeker, Prof. Dr. Hüseyin Arslan, Prof. Dr. Mehmed Özkan, Ali Saydam gibi pek çok bilim insanının katkısı bulunuyor. Özellikle son dönemde kontrolsüz bir şekilde dezenformatif içeriklerin arttığı ve olumsuz algılar üreterek toplumsal huzura zarar veren sosyal medya ile ilgili vergi ve kanun düzenlemelerine yönelik önerilerin de yer aldığı kitabın karar alıcılar için de yol gösterici bir nitelikte olacağını düşünüyorum.” dedi.

Bilgi toplumundan 21. yüzyılın süper akıllı toplumuna doğru evrilirken bu değişimin en etkili faktörü olan internet ile ilgili belli konulara değinen çalışmaların Türkiye için hala yeterli seviyede olmadığının altını çizen Prof. Şeker, bu dönüşüm sürecinde ortaya çıkan problemlerin herkes tarafından az çok tecrübe edildiğini vurguladı ve bu farkındalık sonucunda alınması gereken önlemlerin, bireyin ve karar alıcıların gündemine önemli bir başlık olarak yerleştiğini ifade etti. İnternet kullanımının yaş fark etmeksizin hızla yaygınlaşmasıyla yeni güvenlik tanımlarının oluştuğuna da değinen Prof. Şeker, mahremiyet ve birey güvenliği konularında yeni düzenlemelere ve önlemlere ihtiyaç olduğunu belirtti.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in “Bireysel ve Toplumsal Güvenlik: İletişim Hakkı ve İfade Özgürlüğü”, Prof. Dr. Nabi Avcı’nın “İnternet Çağında Birey, Aile ve Toplum”, T.C. Cumhurbaşkanlığı Gıda ve Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ın “ İnternet Risk Mi, Fırsat Mı?”, T.C. Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Edibe Sözen’in “Toplumsal Hareketlerin Sosyal Medya İle Dönüşümü”, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan’ın “Bilim, Teknoloji ve İktidar”, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ali Saydam’ın “İnternet Dönüştürüyor. Ama Neye?”, Staffordshire Üniversitesi Araştırma ve Endüstriden Sorumlu Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Şeker’in “Kişisel Verinin Gücü ve Güçlendirdikleri”, İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Arslan’ın “Bilişim Teknolojilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği”, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli’nin “Yapay Zekâ ve İnsanlık”, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Öztemel’in “Yapay Zekâ ve İnsanlığın Geleceği”, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Kent’in “Alman Hukukunda Sosyal Ağların Hukukî Düzenlenmeleri ve Türkiye için Öneriler”, Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kaplanhan’ın “Dijitalleşme, Vergi ve Egemenlik Sorunu”, Üsküdar Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Aylin Tutgun-Ünal ile İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt’un “Sosyal Medya Bağımlılığı Belirtileri Üzerine Etki Eden Faktörler”, Münih Kriminalpolis Başkanlığı Siber Suçlar Dairesi Başkanı Cem Karakaya’nın “İnsanın İçindeki Firewall ve Açıkları”, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Çaha’nın “Yeni Medya ve Değişen Toplumsal Hareketler”, İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Emin Babacan’ın “Teknolojinin Gölgesinde Can Çekişen Toplumsal Hareketler”, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.Yasin Bulduklu ve TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in“Yeni Medya ve Değişen Toplumsal Değerler”, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Türer’in “Ahlak ve Bilişim Teknolojileri”, TÜBA Başkanlıktan Öğr. Gör. Mürsel Doğrul ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Cem Korkut’un “Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmeler Işığında Kripto Paraların Finansal Sisteme Entegrasyonu” şeklinde 21 bilim insanından 19 çalışmanın yer aldığı kitapta ayrıca TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan “Teknoloji Bağımlılığı Araştırması Raporu”na da yer veriliyor.