TÜBA “Küresel Salgının Hukuki Değişim ve Etkileşimleri”ni Konu Alan Raporunu Yayımladı

TÜBA “Küresel Salgının Hukuki Değişim ve Etkileşimleri”ni Konu Alan Raporunu Yayımladı

Ulusal veya uluslararası alanda ortaya çıkan/çıkabilecek hukuki sorunların tespiti ile sorunların çözümüne yönelik önerilerin yer aldığı, konu hakkında gerçekleştirilmiş kapsamlı ilk çalışma olma özelliğini taşıyan “TÜBA COVID-19 Küresel Salgını: Hukuki Değişim ve Etkileşimler Raporu” kamuoyuyla paylaşıldı.

“Yeni normal” olarak tabir edilen bir dönemin yaşandığı ve uzun yıllar kendinden söz ettirecek olan pandeminin önemli sonuçlarının ve etkilerinin etraflıca ve tematik bir yöntemle tartışıldığı bir süreçten geçiyoruz. Küresel salgınla mücadelede yeni dönemin en çok konuşulacak başlıklarından birinin de hukuk sorunları olması dolayısıyla TÜBA, “COVID-19 Küresel Salgın Hukuk Çalıştayı Raporu”nu kitaplaştırmasının yanı sıra online olarak da yayımlıyor. Çok sayıda kurum ve bilim insanının da değerli katkılarını içeren çalışma, açık kaynak olarak ilgilenen herkesin faydasına sunuluyor.

Tüm dünyanın içinden geçmekte olduğu pandemi sürecinde yaşanan pek çok hukuki problem ve belirsizliği aydınlatacak olan Rapor; TÜBA Asli Üyesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Özgenç başkanlığında, Türk-Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Akkanat, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Hayrettin Çağlar, Selçuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Haluk Hadi Sümer ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Muhammet Özekes’in editöryal desteği sonucu, ülkemiz hukuk fakültelerinden 100 civarında akademisyenin katkısıyla hazırlandı. TÜBA Başkan Prof. Dr. Muzaffer Şeker, “COVID-19 Küresel Salgın Hukuk Çalıştayı Raporu”na kurumsal ve bireysel katkıda bulunan tüm bilim insanlarına teşekkür etti.

Yoğun ve zorlu bir çalışma döneminin ardından ortaya konulan Raporlama, 5 ana başlıktan oluşuyor; “COVID-19 Salgını Dolayısıyla Kişi Hak ve Hürriyetlerine Sınırlama Getirilmesi Sorunu”, küresel salgının vergi, ceza ve milletlerarası hukuk alanına etkisini de inceliyor. “Medenî Hukuk ve Borçlar Hukuku Alanında Yol Açtığı Hukuki Sorunların Değerlendirilmesi”nin de yapıldığı Rapor’da ayrıca salgının “Ticaret Hukukuna Etkileri” de mercek altına alınıyor. “Küresel Salgınının İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından Meydana Getirdiği Sorunlar” üzerinde duruluyor. Tüm bu problemlere getirilebilecek çözümleri üretmeyi amaçlayan Rapor’da; “Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku Alanında Ortaya Çıkardığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı çalışma da yer alıyor.

Raporun tamamını ekli dosyadan indirebilirsiniz.