TÜBA-GEBİP Yıllık Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

TÜBA-GEBİP Yıllık Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (TÜBA-GEBİP) kapsamında ödüllendirilen üstün başarılı genç bilim insanlarının akademik çalışmalarının sunulması ve değerlendirilmesi ile bilim insanları ve kuruluşları arasındaki ilişki ve iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan TÜBA-GEBİP Yıllık Değerlendirme Toplantısı The Green Park Ankara’da 30 Kasım-1 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleştirildi.

TÜBA’nın Türkiye’de tüm bilim alanlarındaki araştırmaları, bilim insanlığını ve araştırıcılığını özendirmek bu alanlarda emeği geçenleri onurlandırmak, bilim ve araştırmaya yönlendirmek, bilim insanları ve araştırıcılarının toplumsal statülerini yükseltmek ve bilim ve araştırma standartlarını yükseltmek hedefleriyle değerli faaliyetlerini sürdürdüğünü söyleyerek konuşmasına başlayan Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, bu amaçlar doğrultusunda yapılan çalışmalardan birinin de GEBİP olduğunu vurguladı.  

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır “Milli teknoloji hamlesi bütün alanlardaki üstün nitelikli bilimsel çalışmalarla mümkün.”
GEBİP’in, TÜBA Ödülleri içerisinde ve Türkiye’de bilimsel çalışmalar içerisinde çok müstesna bir yere sahip, özgün bir program olduğuna inanıyorum diyen Kacır “Araştırmalarıyla ön plana çıkmış genç bilim insanlarını ödüllendirmeyi ve ülkemizde yapacakları nitelikli araştırmaları desteklemeyi amaçlayan bu programın uzun yıllar başarıyla devam ettirilmesini canı gönülden arzu ediyorum. TÜBA Akademi Ödülleri, eser ödül programları, çalışma grupları ve yayınlarıyla bilim dünyamıza kıymetli katkılar sunmaya devam ediyor ve edecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın son dönemde gündemde tuttuğu konuların başında milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmek geliyor. Ülkemizi küresel ekonomik düzen içerisinde daha üstün kılacak yüksek katma değerli ürünlerin milli ve özgün olarak geliştirilmesi ve üretilmesi milli teknoloji hamlesinin ana unsurları. Tüm bunlar bütün alanlardaki üstün nitelikli bilimsel çalışmalarla mümkün. Tıptan sosyal bilimlere, mühendislikten doğa bilimlerine bütün bilimsel alanlardaki çalışmalar topyekün şekilde milli teknoloji hamlesini başarmamızı mümkün kılacak. Tüm bilimsel alanlarda ve toplumun tüm fertleriyle aynı hedeflere inanması ve bu hedefler doğrultusunda çalışmasıyla mümkün olacak milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmek konusunda kararlıyız ve inanıyoruz.” dedi.

Bakanlık olarak bilim insanları ve onların araştırmalarına verilen desteğin bu hedeflere koşmak konusunda bilim dünyasına önemli katkılar sunduğunu ve sunmaya devam edeceğini söyleyen Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır “Bizler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak ülke kalkınmasının yegane anahtarının bilim olduğuna inanıyor ve bilim insanlarımız ve bilimsel çalışmalara katkı vermeyi en önemli ödevimiz olarak görüyor. Ben bu vesileyle GEBİP’in hayırlara vesile olmasını diliyor, TÜBA’nın çalışmalarına bakanlık olarak destek olmaya her daim hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum.” dedi.

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar “Başarılı genç bilim insanlarının ve çalışmalarının her koşulda ve azami şekilde desteklenmesinin önemine inanıyoruz.”
2001 yılından bu yana yürütülen Dünya’da ve Türkiye’de genç bilim akademisi olarak ifade edilen yapılanmanın en önemli örneklerinden biri olan GEBİP’in 18 yıldır sürdürüldüğünü ifade eden Prof. Acar: “Programı büyük bir hassasiyetle, bilimsel liyakat ve ilkelere riayetle büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Başkanlığımın ilk gününden bu yana farklılıklarımızı çatışma değil zenginlik olarak değerlendirerek yola çıktık ve sizin de desteğinizle sanıyorum ki başarılı bir sınav verdik. GEBİP ve diğer ödül programlarımızda da bu esasa azami ölçüde riayet etmeye özen gösterdik. 443 genç bilim insanı şimdiye kadar bu program kapsamında ödüllendirildi. Bu yıl ilan edeceğimiz 2018 ödülleriyle beraber bu rakam öyle görünüyor ki 470’lere çıkacak. Program, 3 yıl boyunca verilen para ödülü, Akademi üyelerinin danışmanlığı, periyodik raporlama, yurt içi ve yurt dışı etkinliklere katılım ile özgünlüğünü koruyor. Bu program kapsamında desteklenen genç bilim insanlarımız ulusal ve uluslararası ödül ve başarıların da sahibi oluyorlar. Başarılı genç bilim insanlarının ve çalışmalarının her koşulda ve azami şekilde desteklenmesinin önemine inanıyoruz. Türkiye iddia sahibi bir ülke ve topyekün kalkınmamız için bilimsel olarak ilerlememiz son derece önemli. Son yıllarda Türkiye Ar-Ge’ye ayırdığı pay açısından ciddi bir atılım gerçekleştirdi. Eğitim ve bilim alanında nicel anlamda bir büyüme sağladık fakat kalite ve performansın geliştirilmesi konusunda yapacak çok işimiz var ve üstelik bu konu artık ertelenemeyecek bir mahiyet arz ediyor. Türkiye ancak bu şekilde yenilikçi bir ekonomiye sahip olabilir. Bilimin ve buna bağlı yenilik çalışmalarının özendirilmesi ve bu konudaki performansımızın artışıyla üretilen bilginin ve teknolojinin uygulayıcısı olmanın ötesine geçip daha üst sıralara çıkabiliriz. Yaşadığımız zorlukları aşarak hedeflerimize ulaşacağımızı biliyorum. Ben Türkiye’ye ve geleceğimize inanıyorum.” dedi.

TÜBA ve tarihi hakkında bilgi veren Prof. Acar, kısa süre önce vefat eden Akademi Şeref Üyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin’i anarak konuşmasına devam etti. Bilim akademilerinin icracı değil istişari ve prestij kurumlar olduğunun altını çizdi ve “Son yasal düzenlemelerle Akademi üyelerinin tamamen kendisi tarafından seçilecek olması noktasında çok önemli gelişme sağlandığını söyleyen Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, personel konusunda çalışmalarımız sürüyor ancak gayretlerimiz olmasına rağmen Akademi’nin temsil rolüne uygun bir binaya kavuşamadık. Bu konunun da çözüme kavuşturulacağına inancım tam.” Prof. Acar konuşmasını bitirirken “Cinuçen Tanrıkorur’un Türk Musikisine ve Kültürüne Katkısı” konulu Akademi Konferansı’nı verecek olan Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar’ı takdim etti.

Açılış konuşmalarının ardından TÜBA Başkanı Prof. Acar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’a TÜBA tarafından hazırlanan ve Akademi’nin Türk İslam Bilim Kültür Mirası kapsamında yayımlanan eserleri armağan etti.

Akademi Konferansı: Prof. Kaçar’dan “Cinuçen Tanrıkorur’un Türk Musikisine ve Kültürüne Katkısı”
TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev’in tanıtımın ardından konferansına başlayan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar, kısa bir girişten sonra ud taksimiyle devam etti. Tanrıkorur’un ud metodunu altı ay gibi kısa sürede öğrenen ilk ve tek öğrencisi olma unvanına da sahip olan Prof. Yarar, Cinuçen Tanrıkorur’un, Türk musikisi ve kültürüne katkıları üzerine konuştu. Konferansında kendisinden aldığı eğitim süresince gözlemlediği Tanrıkorur’un akademisyenliği, müzikle ilişkisi, insanlığı ve daha pek çok şey hakkında bilgi veren Prof. Kaçar’ın konferansı katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Konferansın sonunda Prof. Acar, Prof. Kaçar’a Türk müziğinin önemli değerlerinden Cinuçen Tanrıkorur’a dair detaylı konferans için teşekkür plaketi sundu.

Altı eş zamalı oturum düzenlendi
The Green Park Ankara’da devam eden Program’ın ikinci gününde GEBİP Ödülü sahipleri gün boyunca Fen Bilimleri I-II, Sağlık ve Yaşam Bilimleri, Mühendislik Bilimleri I-II ve Sosyal Bilimler’den oluşan altı ayrı eş zamanlı oturumda; alanlarındaki bilimsel projelerine ve son bir yılda yürüttükleri çalışmalarına ilişkin sunumlarını ve değerlendirmelerini Akademi Üyeleri ve GEBİP Ödül sahipleri karşısında gerçekleştirdi. İsteyen tüm bilim insanlarına açık olan sunumlarına sonunda katılımcıların yer aldığı Genel Değerlendirme Toplantısı ile program sona erdi.