Science – 20 “Bütüncül Bakış” Grubunun İkinci Toplantısı Gerçekleştirildi

Science – 20 “Bütüncül Bakış” Grubunun İkinci Toplantısı Gerçekleştirildi

G20 liderler zirvesinin bir parçası olarak düzenlenen S20 organizasyonunun toplantıları, COVID-19 küresel salgını sebebiyle video konferans yöntemi kullanılarak yapılıyor. “Bütüncül Bakış” grubunun ikinci toplantısı da bu doğrultuda 15 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz yıllarda Japonya, Brezilya, Almanya ve Türkiye’nin de ev sahipliği yaptığı G20 Toplantısı için bu yıl Suudi Arabistan organizasyonuyla dört konu başlığı belirlendi. Bu başlıklardan biri olan “Bütüncül Bakış” çerçevesinde; "Sağlığın Geleceği, Döngüsel Ekonomi, Dijital Dönüşüm” konularının birbiriyle olan etkileşimleri üzerinde duruldu. Akademi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Konsey Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar’ın da katkı sunduğu toplantıda, izlenecek yol haritasına ilişkin bilgilendirme yapıldı.  Bu kapsamda S20 Sonuç Bildirgesinin oluşması için yapılan üzere çalışmalar devam ediyor.

Daha önce gerçekleştirilen bilgilendirme toplantılarında ise;  "Sağlığın Geleceği" oturumunda Akademi’yi temsilen TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur ve TÜBA Asosye Üyesi Prof. Dr. Ali Özer, "Döngüsel Ekonomi" oturumunda  TÜBA Asosye Üyeleri Prof. Dr. Ekrem Tatoğlu ve Prof. Dr. Mehmet Bulut, “Dijital Dönüşüm” oturumunda ise TÜBA Asosye Üyesi Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ve 2017 TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü sahibi Prof. Dr. Hüseyin Arslan ise “Dijital Dönüşüm” yer aldılar.